Cijferdans

EUSSR“Daar gaat ons geld “

willemHistorische woorden van de laatste Nederlandse premier met hart voor de zaak, een man die niet slechts aan zijn eigen carrière dacht, maar in eerste instantie begaan was met het land en de burgers, Willem Drees. “Daar gaat ons geld “schijnt hij gezegd te hebben, toen hij in voorbereidingen die uiteindelijk zouden leiden tot de oprichting van de EU in zijn huidige vorm , de Duitse kanselier Konrad Adenauer en de Franse president Coty door een park zag wandelen van de plek waar de voorbereidende onderhandelingen gehouden werden.

Had Drees een kristallen bol of bezat hij bovennatuurlijke gaven ? Geen van beide, Drees was een nuchtere politicus, die ons land bestuurde tot 1958, waarna de aftakeling begon onder leiding van premiers van verschillende politieke kleuren, die echter allen slechts een ding voor ogen hadden, eer, macht en eigenroem, daarmee de taak waarvoor zij waren gekozen in steeds sneller tempo verwaarlozend.

En dat betekende  nadat de bevolking zo was gemasseerd door de politiek dat zij middels de EU met daaraan gekoppeld de gezamellijke munt, de euro, in Europa zouden gaan genieten van een zonnige toekomst, er een nieuw hoofdstuk werd geschreven voor de geschiedenisboeken van onze kinds kinderen, De ondergang van het Europese Rijk. Nog even dreigde er roet in het politieke spel te komen dat de leiders zich hadden voorgesteld, door het feit dat voorafgaande aan de farce van het Verdrag van Lissabon , de Nederlanders middels een stemming tegen het Verdrag stemden, samen met de Fransen, maar dat vervelende vuiltje werd gauw door  Jan Peter Balkenende weggewerkt, een 2e stemming / referendum was volgens hem niet nodig en de gevangenispoorten van de EU sloten zich achter de burgers, voorgelogen door hun zelf gekozen politici.

Hierin ligt tevens het wrange element van de EU. Niemand kan beweren, dat hem of haar met het pistool op het hoofd de EU is opgedrongen. Maar wij waren te druk met geld verdienen, ons leven op te bouwen, te genieten en de paar twijfelaars werden honend weggelachen, azijnpissers, domoren, dwarsliggers.

Nu zitten wij in het Jaar van Europa. De gezamelijke P.R. acties uiteraard vanuit Brussel geredigeerd om ons de EU aantrekkelijk te maken met drogredenen die valer zijn dan een oud gordijn . De uit Brussel gelanceerde actie “Europees Jaar van de burger 2013 ” waarin ons wordt verteld dat het niet om Europa gaat, maar om ons (!?) en wij mee mogen debatteren, is het voorlopige toppunt van Brusselse schijnheiligheid.

Ieder P.R bureau dat wil berichten over de EU en haar verworvenheden ontvangt rijkelijk subsidies, MAAR uitsluitend indien de berichtgeving POSITIEF is , maar dat had u al verwacht. De kosten van deze Brusselse actie welke uiteraard een voorspel is voor de Europese verkiezingen in 2014 worden angstvallig geheim gehouden, maar worden geschat op circa  65 à 70 miljoen euro, zodat u mee mag betalen aan iets wat u, of althans velen onder u niet wenst.

Even een paar cijfers : In 2011 bedroeg het budget van de EU € 140 miljard. Inmiddels is dat bedrag fors opgelopen naar boven de € 180 miljard. Zes procent van het budget word uitgegeven aan  zgn. organisatie- en personeelskosten, dus € 840 miljoen wordt mede betaald aan een stel onrendabelen om ze te laten proberen de rest van het budget , € 131,8 miljard uit te laten geven. Uitgeven aan wat, aan wie en waarom ? Hier zijn 24.000 onrendabelen mee bezig die daarvoor ook nog eens betaald worden en niet zo misselijk ook ! Alleen het in de gaten houden van de Europese banken, een nieuwe Brusselse hobby die vanuit Frankfurt a.s. jaar haar intrede gaat doen gaat € 300 miljoen kosten!

De Zwitserse regering heeft uit laten rekenen dat de kosten om bi-laterale verdragen te sluiten met alle 28 EU landen aanzienlijk minder kosten dan een volledig EU lidmaatschap dat de Zwitsers ZES maal meer zou kosten.

De zoveel gepredikte Verenigde Staten van Europa zijn een utopie van een groepje  megalomane steeds rijker wordende mannen en vrouwen, maar staan in geen enkele verhouding tot de werkelijkheid. De toekomst zal bewijzen dat deze Verenigde Staten er slechts zullen komen onder dwang, fysieke of economische en dat vroeg of laat de burgers het niet langer zullen accepteren dat zij in doorsnee € 2000 per hoofd per jaar kwijt zijn aan zaken waarom zij niet gevraagd hebben laat staan waarmee een overgroot deel die zich nu pas realiseert in welke gigantische val zij zijn getrapt  mee akkoord gaan.

De EU treedt ieder democratisch principe met voeten. Onder het voorwendsel dat de burger te dom is het voordeel van dit nieuwe aardse paradijs te waarderen, wordt er over hun hoofden besloten wat goed voor hen de EU dictators is en de geschiedenis heeft bewezen waartoe dit kan leiden. Armoe, opstand, oorlog. Maar misschien zijn dit juist de dingen die een EU nastreeft, de burger wordt apathisch, murw gebeukt en zal alles gelaten over zich heen laten gaan.

Totdat, ja totdat wat, komt er dan toch een bestorming van een Brusselse Bastille ?

Het is te hopen!

Geen nieuws

 

6 gedachten over “Cijferdans

 1. Politiekers verrijken zichzelf met door de belastingbetaler opgehoeste centen, zonder dat zij over enige aantoonbare vaardigheden beschikken om hun ambt te vervullen.Vraag maar aan zo een mini-ster of hij het verschil weet tussen debet en credit.
  Politicus is nog altijd het beroep waarvoor je geen enkel diploma, kennis of vaardigheid voor in huis dient te hebben. Derhalve dient iedere beloning voor politici boven het niveau van ongeschoold arbeider (minimumloon) gezien worden als (zwaar) overbetaald.

  • Elkeen die aan de vetpotten wil zitten zou minstens een diploma /opleiding ‘ politieke wetenschappen ) moeten kunnen voorleggen!
   Nu zit er meer kaf dan koren op de banken, en ze verdienen (??) allemaal hetzelfde loon dat uit ónze potten komt!!
   Toen ik nog een kind was en de Standaard – waarop m’n vader was geabonneerd – doornam, vond ik die pagina’s over politiek oersaai, en eigenlijk gáns die gazet!
   Wat zeiden die degelijke staatsmanen mij? Niets: ik had ontzag omdat ze er allemaal zo mooi gekleed en deftig op foto’s te zien waren, en wat zien we nu? Slordig, vooral velen onder de mannen! Een loshangende trui, een hemd met opgerolde mouwen, zelden een das, in enkele woorden: geen leiders voor wie men ontzag moet hebben!!

   • De politiekers met de grootste diploma’s waren de grootste bedriegers, de Volksunie is niet ten onder gegaan door de gewone mens maar door de hoog gediplomeerden voornamelijk door Advocaten

 2. Wij waren de sterke generatie.

  Geboren tussen de jaren 1910 en 1965.

  We zijn nu tussen de 50… 60… 70… 80 jaar !

  Vooraleerst hebben wij een geboorte overleefd met moeders die rookten en of dronken gedurende hun zwangerschap en we werden niet getest op suikerziekte of cholesterol.
  Na de geboorte werden wij op onze buik in kinderbedjes, geverfd met mooie blinkende loodverf, te slapen gelegd .
  Er waren geen kindersloten op de deuren en als wij met de fiets reden, hadden wij petten op en geen helmen.
  Als baby of kind reden wij mee in auto’s zonder gordels of kinderstoelen noch opblaasbare kussens.
  Wij dronken water uit de put of water uit de kraan, geen water uit flesjes, wij aten taartjes, wit brood, echte boter en spek met eieren en wij dronken warme chocolade met suiker erin.

  WAAROM ?

  Omdat wij steeds buiten speelden.
  Wij verlieten de woning ‘s morgens vroeg om de hele dag te spelen.
  Altijd in de frisse lucht; dit op voorwaarde, dat we ’s avonds bij donker weer thuis waren.
  Wij hadden rolschaatsen en daalden met een rotgang de hellingen af; wij dachten er niet aan, dat wij geen remmen hadden.
  Nadat wij zo een paar keren de bosjes in waren gevlogen leerden wij,
  het probleem op te lossen.

  Wij hadden geen:

  Playstations, Nintendo’s, X-boxen, videospelen, -films, 150 TV kanalen of Dvd’s, stereotoren, computers of internet.

  WIJ HADDEN WEL VRIENDEN EN VRIENDINNEN.

  Wij gingen naar buiten om met hen te spelen.
  Wij kletsten ons suf, vielen uit bomen, sneden ons aan zakmesje’s,
  braken af en toe een bot of een tand.
  We gingen appels en peren rapen of plukken, er waren geen gerechtelijke vervolgingen, om iemand de schuld te kunnen geven, dat we werkten.

  Als we gepakt waren kregen we een pak slaag en thuis hielden wij onze mond.
  Wij kregen voor onze 10e verjaardag; poppen, speelden met stokken,
  tennisballen; bij het voetballen vertelden ze, dat wij ons konden verwonden (niet overlijden !).
  Wij hebben dat allemaal overleefd.

  Wij liepen of fietsten tot aan de woning van een vriendin, we belden aan of gingen eenvoudig naar binnen.
  Wij waren van harte welkom en schoven mee aan tafel.

  Deze generaties hebben het beste er van gemaakt.
  Het zijn denkers en uitvinders van deze tijd en hebben dit in deze wereld voortgebracht.
  Die 50 jaren waren een explosie van nieuwigheden en nieuwe ideeën.
  Wij hadden de vrijheid om het uit te proberen, niet de schrik voor het falen, wel het succes en de verantwoordelijkheid, die er mee gepaard ging.
  Wij hebben ook geleerd om dát te beheersen en daarmee om te gaan.
  Als U een van deze personen bent:

  DAN PROFICIAT !

  Misschien wilt U dit delen met anderen, die ook dit geluk hebben gekend.
  Wij zijn groot geworden, voordat advocaten en politici alles kwamen regelen met hun wetgeving.
  Wat was het leven toen mooi, simpel en helder – soms wat ruw maar, met duidelijk regels en discipline.

  GROETJES VAN OOK AL WEER EEN OUWETJE MET NOG STEEDS PIT IN Z’N DONDER.

  • Romantisch allemaal Sidonia, maar eens nagedacht wat de oorzaak zou kunnen zijn dat we ook de kankergeneratie zijn, 1 op 3 mensen van die/onze generatie heeft er mee te maken.
   Tja, er zijn er die zeggen dat de mensen nooit zo oud werden, dat dus vergelijken niet kan, kanker kreeg de kans niet, mensen gingen dood aan het vliegend flerecijn, een uitvinding van de dokters omdat ze niet wisten wat kanker was. En nu we langer leven door antibiotica, orgaantransplantatie, bypass, nano chirurgie enz. zijn de veroorzakers van kanker, ik noem er maar een paar, het lood in de verf, de grote hoeveelheid chloor in het kraantjeswater, de DDT die kwistig in de o zo gezonde natuur en buitenlucht gespoten werd en in onze voedselketen terecht kwam, je kon geen film bekijken met acteurs zonder een sigaret in mond of tussen de vingers, iedereen die niet rookte was niet “in” niet modern, 64 kankerverwekkende stoffen zitten in tabak en dan zijn er nog toegevoegd om de gewenning te verhogen, ja onze moeders bleven roken, wel, al die factoren samen zijn wel de killers van “onze” generatie.
   Nu zijn er studies bekend die aantonen dat ieder hierboven aangehaalde vergiften op zich de genen transformeren zodat ze zich gaan “misdragen” en later gaan woekeren, dus een cocktail van al die kankerverwekkende producten die we in die o zo gezonde natuur van toen binnenkregen was een tijdbom die nu ontploft bij onze generatie.
   Zou het niet kunnen dat diegene die toen niet zo “gezond” leefden nu ontsnapt zijn aan de pest van onze generatie?
   Dus een toontje lager zingen zou wel gepast zijn, want genen geven we door aan onze kinderen en zo de verdere generatie.
   Het zijn de wetenschappers van toen die de veroorzakers zijn van de huidige decimatie van onze generatie door kanker en dat door te weinig onderzoek te doen naar de neveneffecten van hun middelen die ze loslieten op de bevolking.
   En de beleidsmensen vraag je dan, wel die grijpen maar in als het te laat is. Werden die niet ingelicht zodat ze de bevolking konden beschermen of kregen ze de gekende enveloppe onder de tafel in de handen gestopt.
   En komt het ze nu misschien goed uit dat de pensioengerechtigden voor hun pensioen dood gaan, wat een meevaller zeg.
   En wat gebruikt de “geneeskunde” om kanker te bestrijden, juist, chemische bommen die ze het lichaam inspuiten, hopende dat de o zo gezond gebleven cellen de redding zouden kunnen betekenen.
   Ook een manier om de chemische afval gratis te verspreiden door ze te begraven over het land.
   Wat de voedselmanipulatie zal doen met ons nageslacht wil je waarschijnlijk niet weten, niemand zal er aan ontsnappen.
   En weer kijkt de politiek toe en ziet dat het goed is.

 3. Om terug te komen op grote Nederlandse politici, wel Frits Bolkestein was er ook zo een, die dacht in dezelfde richting wat betreft de EU.
  Hier een toespraak over de vrije meningsuiting gehouden in 2010 te Antwerpen, ik geef hem maar het woord;

  Wij lijken het te zijn vergeten maar Europa is sterk getekend door het christendom en is daarmee fundamenteel anders dan beschavingen die voortkomen uit de islam. De islamitische beschaving kent een schaamtecultuur, het christendom een schuld-cultuur. Wij zijn allen doordrongen van schuldgevoelens, vooral in protestantse landen. Luister naar de Mattheüspassie van Bach. Het koor, dat wil zeggen het volk, zingt: ‘Ik zal worden gestraft voor wat U (d.w.z. Christus) geleden hebt’ en: ‘U bent geen zondaar, zoals wij en onze kinderen.’ De Ierse dichter Yeats schreef: ‘Kom vestig op mij dat beschuldigende oog, ik dorst naar beschuldiging.’
  Het kolonialisme is bij uitstek een thema waarin het westers schuldgevoel tot grote bloei is gekomen. Zo is een van de rechtvaardigingen voor het geven van ontwikkelingshulp aan landen in de Derde Wereld de gedachte dat het Westen schuldig is aan de onderontwikkeling van bijvoorbeeld Afrika. Maar Europa is net zo min verantwoordelijk voor de onderontwikkeling van Afrika als Rome verantwoordelijk was voor de onderontwikkeling van Gallië. De juiste vraag is niet: waarom zijn arme landen arm? De juiste vraag is: waarom zijn rijke landen rijk? Want in het begin waren we allemaal arm. Wie een verklaring zoekt voor de bloei van het Westen moet teruggaan naar de Renaissance of zelfs naar de klassieke
  Oudheid. Kolonialisme heeft niets te maken met die bloei.
  Welke rol speelt het Christendom nu? Het metafysisch endogmatische deel van het christendom, wat men de verticale dimensie ervan pleegt te noemen, is nu definitief uitgehold.
  Maar de horizontale versie is gebleven. Dat is de Bergrede.
  Dat is het voorschrift niet te oordelen en nederig te zijn. De Nederlandse journalist Martin Sommer schrijft hierover: “Wij in het Westen leven met een ontkerstende versie van de erfzonde en naarmate we denken dat het geloof langer achter ons ligt, wordt de christelijke boodschap sterker.”
  Bij dit alles moet men bedenken dat de kerken geen rol van betekenis meer spelen. Vroeger kaderden zij de radicale aanspraken van de Bijbel in zoals een stenen muurtje de vijver in stand houdt. Vroeger moest men een geloofsbelijdenis ondertekenen, wilde men aan de Vrije Universiteit te Amsterdam studeren: nu komt er een opleiding tot imam. Nu zamelt een rooms-katholieke prelaat in Keulen geld in voor de bouw van de grootste moskee van Duitsland. Hoe kunnen minderheden uit niet-westerse landen integreren in de Europese cultuur als die er nietv meer is?
  Geldt dit gebrek aan zelfvertrouwen voor iedereen of alleen voor de intellectuele elite?
  Waarschijnlijk het laatste. Het was de intelligentsia die de ontkerkelijking en het verdwijnen van het christelijk geloof en christelijke cultuuruitingen toejuichte. En het was de intelligentsia die het concept van multiculturalisme als alternatief opdrong en ervan profiteerde.
  De vrijheid van meningsuiting ligt aan de basis van onze samenleving.
  Zij staat onder druk.
  Wij moeten haar verdedigen.
  Frits Bolkestein
  Maart 2010

Reacties zijn gesloten.