34 gedachten over “BXL en Nederlands…

 1. Daar lopen ze allemaal voorbij , dat begrijpen ze niet , het is geen arabisch . Misschien dienstig voor hier en daar een verwarde Vlaming die wil immigreren naar Brussel

 2. Als men Brussel wat kent en de franstaligen ook, dan weet men dat achter deze “schrijffout” heel wat meer schuil gaat, dan een loutere vergissing.
  Het illustreert immers een diepe minachting voor “les sales flamins”. Na de “blink” nu dit!! Toeval !!! Moest het omgekeerde gebeuren dan is het kot te klein, en worden alle anti Vlaamse registers opengetrokken. Dit dan in tegenstelling tot de reacties aan Vlaamse kant op deze “schrijffouten”(sic) die gaan van “geen reacties over begrip..naar uiteindelijk nog goedpraten”.
  Men ziet hier dus duidelijk de verhouding tussen het “La race des Seigneurs” en het ” kruiperige klootjesvolk onder aanvoering van zijn verraders”.
  De franstaligen weten dit maar al te goed, en systematisch worden dan de grenzen van het toelaatbare verder verlegd.
  Telkenmale wordt dan ook aan “les sales flamins duidelijk gemaakt dat ze hun plaats moeten kennen, dit is, zoals bij de hond, aan de voet.
  Men mag dan ook niets zomaar blauw-blauw laten.
  Op de minste provocatie(want dat is het in feite) moet meedogenloos gereageerd worden. Het komt er op aan zich te doen respecteren, en dat doet men niet met de “broek op de enkels”!!
  En zoals Machiavelli het ook al stelde :”Het is veiliger gevreesd te zijn dan geliefd”.
  (Ik spreek hier van ervaring!!).

 3. Wij belastingbetalers zijn nog nooit “welkom” geheten in Brussel…maar ja wij zijn ook geen… :))

 4. Tja… hoe kan je van de Franstaligen respect voor het Nederlands verwachten, als de Vlamingen er zelf geen respect voor hebben?
  Vraag aan de eerste de beste Vlaming welke taal hij/zij spreekt en in 9 op de 10 gevallen zal het antwoord zijn: ‘Vlaams’ (uitgesproken als ‘Vloms’).
  Franstaligen, vooral de Brusselse, noemen onze taal dan ook vanzelfsprekend neerbuigend ‘le flamand’.
  ‘n Zelf meegemaakte anekdote: in een gemengd gezelschap vertelde een Franstalige maar min of meer tweetalige Brusselse politieagent de volgende gebeurtenis. Hij woont in Anderlecht en op ‘n vrije dag gaat hij met vrouw en kinderen wandelen in het Pajottenland. Aan een tegemoetkomende wandelaar vraagt hij: “In welke gemeente zijn wij nu?” Het antwoord luidde: “Guujk”. Na enkele ogenblikken van verbazing besefte hij dat Gooik werd bedoeld. Toen de man dit vertelde schaterde hij het uit van pret en hij vroeg tenslotte: “Is dàt het Nederlands dat wij moeten leren? Of welk soort Vlaams moeten wij dan wel leren, dat van Brabant of dat van Limburg?”

  • beste Ropie , je doet zo precies of het Nederlands is de enige taal die dialecten heeft . Ik heb het geweten , maar ben het vergeten hoeveel verschillende dialecten in de Chinese taal bestaan , heeeeel veel , om maar “een” voorbeeld te noemen . Kun jij bv Gaston en Leo voorstellen als die zouden optreden in het correct Nederlands . Het werd me zelfs meegegeven indertijd op de politieschool , iemand aan te spreken naar gelang zijn status . Ge moet tegen een doordeweekse dokwerker niet beginnen met …..
   Mijnheer , mag ik uw identiteitskaart aub…. maar …maat , laat uw paske eens zien , dat kunt ge helemaal niet gebruiken tegenover bv , een dokter… Als ge begrijpt wat ik bedoel Dialect hoort toe aan een bepaald volk en verdient respect.

   • Mis, René, Chinees is taal an sich. Er zijn verschillende talen Chinees. De meest gesproken Chinese taal is het Mandarijn, de zgz. officiële eenheidstaal. Te vergelijken met het Frans dat de verschillende gesproken talen in Frankrijk opvrat en het officiële Spaans, het Castiliaans, dat hetzelfde deed in Spanje. Wat het Frans in het land b had moeten doen. Ontneem de bevolkingsgroepen hun eigenheid, hun identiteit, hun taal en cultuur en maak er een mengelmoes van, opdat elk nationaliteitsgevoel de kop ingedrukt wordt.

    • @ redactie

     ondanks het feit dat de Ieren hun taal werd afgenomen (een heel kleine minderheid spreekt dat Gaelic nog) bleef dat nationaliteit gevoel bij hen sterk bestaan. Ik denk dat men er nooit in slaagt om de ziel en de geest van een volk totaal teniet te doen. Altijd flakkert er een vlam terug op. Botst men op een gemeenschappelijke oorsprong en het voldongen feit dat volksgroepen, uit die gemeenschappelijke oorsprong, zich onder eigen naam en eigen verantwoordelijkheid vestigden om een eigen geschiedenis op te bouwen.
     Voor dat, tot je eigen grote verwondering, botsen op wat je bindt, vindt bewijst een brief(1870) van de Platduitse dichter, Klaus Groth, aan de vele jongere dichter Pol de Mont nadat Groth Vlaanderen en de taal had leren kennen :
     “As drück een Broder mi de Hand
     de wedder kumt in ‘t Vaderland,
     as wenn een Nawer mi begröt,
     so klingt mi, junge Fründ, dein Leed.”

   • Waarde René & Lovenaar,
    er is geen enkele reden om te denken dat ik dialecten minacht! Misschien verschillen wij van mening over wanneer dialect gepast is en wanneer dit niet of minder gepast is.

    Het onderwerp is: “BXL en Nederlands”.
    Mijn stelling is dat het mij niet verbaast dat Franstaligen weinig respect betonen voor ‘ons’ Nederlands, omdat Vlamingen zelf niet overlopen van respect voor het Nederlands…
    Het verhaal van de Franstalige en de Pajot vertelde ik om hiermee de visie van vele Franstaligen te llustreren.

    Het weinige respect van de Vlamingen uit zich, niet zozeer door dialect te spreken maar door ‘n soort minachting van de standaardtaal. Hun taal noemen ze dan ook bij voorkeur Vlaams en zo spreken en SCHRIJVEN (!) ze dan ook. Wees dus niet verbaasd als Franstaligen onze taal neerbuigend ‘le flamand” noemen.

    Waarom dan die benaming ‘Vlaams’? Tja… voor velen lijkt Nederlands een synoniem voor Hollands te zijn, anderen hebben ‘n afkeer van het onderdrukkende Frans in belgië, in Vlaanderen Vlaams nietwaar?
    Dat die Vlamingen ondertussen ‘n soort vertaald Frans spreken, beseffen ze helaas zelf niet.
    Op het einde van het jaar maken ze dan ook hun ‘bilan’ op, ze maken een uitstapje naar ‘de’ Limburg of naar ‘de Vlaanders’ (‘le’ Limbourg, ‘les’ Flandres). En hoe heet ‘n rotonde nu weer in het Frans? Aha, ‘un rond point’, zodus in het Vlaams wordt dat rond punt… Nederlandslerende Frans- en anderstaligen leren dan wel dat dit rotonde moet zijn, de Vlaming weet heus wel beter!
    Hoe zullen we nu ‘le code de la route’ in het Vlaams vertalen? Als ‘verkeersreglement’ misschien? Nee hoor, wij spreken immers Vlaams (= vertaald Frans) en wij noemen dat ‘de wegcode’. Enz, enz.

    En dan zwijgen we nog maar over het verschil in vervoeging en in betekenis van de werkwoorden slaan en slagen (redactie!), het verschil tussen (zich) noemen en heten… wat malen we er om. Alleen van anderstaligen eisen we respect voor onze taal.

    Maar geen nood, we gaan er op vooruit! Amerikaans-Engels vertalen we voortaan niet meer letterlijk, we nemen de woorden gewoon over, simpel toch nietwaar?
    Bij het begin van het parlementaire jaar zal de regering weer de ‘State Of The Union’ aan ons bekend maken.
    Jambon roept ook geregeld ‘n werkgroep bijeen om over dat z.g. vluchtelingenprobleem te overleggen… ja, ik weet het, die werkgroep is ‘n ‘Task Force’, klinkt ook stoerder nietwaar? Niet enkel vliegtuigen ‘crashen’ tegenwoordig, botsende auto’s doen dit ook. Het is verder ook totaal onmogelijk om in het Nederlands ‘n ‘Tax Shift’ uit te voeren. Dit alles uit respect voor onze moedertaal natuurlijk!

    Om op ‘n luimige noot af te sluiten…
    Een goede bekende had de gewoonte haar schrijfsels af te sluiten met een of ander opmerking die zij inleidde met:
    “By the way”. Omdat, zoals bekend, het schrijven van deze 3 woorden kramp in de vingers veroorzaakt, gebruikte zij de afkorting ‘btw’. In het Nederlands betekend dit letterwoord natuurlijk ‘belasting over de toegevoegde waarde’. Toen ik al lachend eens vroeg waarom zij het steeds maar over die belasting wilde hebben, keek zij eerst nogal verbaasd. Toen besloot zij, om toch maar alle verwarring te voorkomen, toch maar “bye the way” te schrijven.. Inderdaad, ‘bye’.. alles uit respect voor de moedertaal, vanzelfsprekend!

    • Beste Golfbrekersvriend Ropie
     Dat was een hele boterham !
     “””””””Waarom dan die benaming ‘Vlaams’? Tja… voor velen lijkt Nederlands een synoniem voor Hollands te zijn””””” klopt dat niet ? Nederlands , de Nederlanden verwijst dat niet naar onze noorderburen. Wij zijn geen Hollanders maar Vlamingen en onze taal is Vlaams….. gesproken in Vlaanderen , of dat Vlaams nu een minachtige vertaling is uit het Frans of niet . Trouwens onze Franstalige broeders tonen voor ons geen enkele vorm van respect . Met die Engelse woordjes die onze taal binnensluipen heb ik feitelijk geen problemen , ik zou het eerder een verrijking noemen . Ze probeerde eens het woordje ingenieur te vertalen in het Nederlands als “vernufteling” ! Ik heb het nooit horen uitspreken !

     • Waarde René, mag ik nog eens kort reageren?

      Als onze taal ‘Vlaams’ is, wordt het dan niet de hoogste tijd dat men er mee stopt om in het moedertaalonderwijs aan onze kinderen punten toe te kennen voor Nederlands?
      Als ik als Nederlandssprekende ook Vlaams wil leren, kan u mij dan een goed vertaalwoordenboek aanbevelen waarin ook de ‘eigen’ Vlaamse spelregels en grammatica worden verduidelijkt?

      Ik weet niet of er redenen zijn om fier te zijn als Vlamingen weer het warm water proberen uit te vinden telkens ze in het belgiekske worden geconfronteerd met ‘n Franstalig woord of uitdrukking. ‘n Beetje nakijken of er soms niet al ‘n goed Nederlands woord bestaat, dat is echt te veel gevraagd. ‘Soldes’ wordt dan maar ‘solden’, in Vlaanderen Vlaams dedju!

      Evenwaardige, reeds lang in onze taal bestaande woorden en uitdrukkingen vervangen door Yankee-Engels kan ik GEEN verrijking vinden, hoor. Maar nu begin ik toch beter de ‘goedmensen’ te begrijpen die alles wat “weg-met-ons” betreft, een verrijking noemen.

      Ik wil hier geen geschiedenisles geven maar uw bewering dat b.v. ‘de Nederlanden’ verwijst naar onze noorderburen… pffffttt.
      De geschiedenis-vervalsende belgische tricolore bril van Henri Pirenne heb ik reeds lààààng geleden afgezet, hoor!

 5. Brussel gaat zo ver te ver als de Vlamingen hen toelaten van te ver te gaan! Verschiet uw pijlen naar de Vlamingen in de regering!

 6. Enkele bemerkingen :
  1. Het gaat hier enkel en alleen om de juiste toepassing van de taalwetgeving in bestuurszaken.
  2.In Vlaanderen en Brussel is het Nederlands(en dus niet de dialecten of enige ander bargoens ) de enige taal die gebruikt wordt, bij en tussen de overheidsdiensten en bij de contacten van de Nederlandstaligen met deze overheidsdiensten.
  3. In het onderwijs wordt enkel het Nederlands onderwezen en dus geen dialecten.
  4.Het gebruik der talen is vrij cfr artikel 30 van de grondwet.
  “Art. 30. Het gebruik van de in België gesproken talen is vrij; het kan niet worden geregeld dan door de wet en alleen voor handelingen van het openbaar gezag en voor gerechtszaken”
  Dit artikel werd uitdrukkelijk in de grondwet ingevoerd bij het begin van de belgische bezetting om de franstaligen toe te laten in gans het land hun taal te spreken en om aan de Nederlandstaligen te ontzeggen hun taal te gebruiken, zelfs in hun eigen streek.
  Dit wil dan ook zeggen dat afgezien van de taalwetgevingen in bestuurszaken en gerechtszaken, iedereen vrij is de taal te spreken die hij wil.
  Als de Pajottelander dan zijn dialect wil spreken is dit zijn volste recht.
  De franstaligen staan ook zeer op dit recht, ook in Vlaanderen!! (en dit zelfs tegen de geldende taalwetgevingen in).
  4. De franstalige brusselse politieagent kent dan ook de grondwet niet, of hij miskent op op zijn minst artikel 30 ervan.
  Trouwens heeft deze franstalige brusselse politieagent een zelfde probleem met de waalse dialecten ?? Of met alle exotische talen en dialecten die worden gesproken door het geïmporteerd kiesvee??
  5. Als de franstalige brusselse politieagent een probleem heeft met dit dialect kan hij ook uit Vlaanderen wegblijven, of nog beter eisen dat het land gesplitst wordt, dan is het probleem met “les sales flamins” definitief opgelost. (en de brusselse mesthoop mag hij houden) .
  6.De franstalige brusselse politieagent dient in zijn contacten, tijdens zijn beroepsoefening, met Nederlandstaligen het Nederlands(en dus geen dialect) te gebruiken en dat geldt ook voor de Nederlandstaligen!!! Waar is hier dus het probleem???
  7.. De “dialecten” zijn echter de dooddoener die door de franstaligen steeds wordt bovengehaald.. om hun diepe verachting voor het Nederlands te verantwoorden.
  Door hier in mee te gaan praat men dan ook de misbruiken goed in de toepassingen van de taalwet in bestuurszaken!!! (=zie mijn eerste reactie).
  Men begaat dus de fout, al of niet opzettelijke, zoals men in het frans zegt :
  ” d’entrer dans leur jeu” .
  Het spreken van de dialecten heeft dan ook niets te zien met de correcte toepassingen van de taalwetgevingen. Dit wil niet zeggen dat ik voorstander ben van het gebruik van deze dialecten in het openbaar leven. Het correct gebruik van het Nederlands is ook een uiting van waardigheid, maar het is niet omdat alle Vlamingen correct Nederlands zouden spreken, dat de taalwetgevingen door de franstaligen correct zullen worden toepast, en dat hun diepe verachting voor “les flamins” zal afnemen. Privé doet men echter wat men wil.
  De enige periode dat de taalwetgeving in Brussel wel correct werd toegepast was tijdens WO II!! Het geeft dan ook het verschil aan tussen de belgische en Duitse bezetter!!
  Elke laksheid bij de toepassing van de taalwetgevingen is dan ook uit te sluiten.
  Bij de franstaligen is een dergelijke laksheid immers ondenkbaar. Waarom dan wel aan Vlaamse kant?? Omdat er elementen zijn die lijden aan het Stockholm syndroom??

 7. @ Ropie,

  bovendien is onze taal ouder dan het Frans dat zich pas in 800 n.ch. begon te vormen uit het Latijn en zich verhoudt tot het Latijn zoals het Creools tot het Frans.

  • En hoe komt het dan dat het Frans ons met zo’n sneltreinvaart heeft voorbijgestoken? Heeft zeker iets met ons hoog IQ en exploratiedrift te maken. Alle gebieden in de wereld waar men een woordje NLs spreekt, en alle vreemde woorden die uit het NLs zijn afgeleid, zijn uitsluitend te danken aan…de NLers.

   • Kiliaan en zijn etymologisch woordenboek eens lezen, hij helpt je van je dwaling af.

 8. Rekening gehouden met de vele reacties op dit zeer boeiende onderwerp, wil ik toch de aandacht trekken op het volgende :
  Het gaat hier enkel en alleen om de juiste toepassing van de taalwetgeving in bestuurszaken bij deze “schrijffout”.
  1. In mijn eerste reactie heb ik vooral aandacht besteed aan de motieven voor het misprijzen voor deze taalwetgevingen door de franstaligen. Een wetgeving die ze nooit verteerd hebben. Dat heeft dus niets te zien met het spreken van dialecten.
  2. In mijn tweede reactie heb ik vooral de nadruk gelegd op de wettelijke bepalingen, en meer bepaald op het artikel 30 van de grondwet, dat er onder de druk van de franstaligen gekomen is. Het komt er dan ook op aan de “vijand” te bekampen met zijn eigen wapens.
  3. In mijn tweede reactie heb ik trouwens ook duidelijk gesteld dat ik geen voorstander ben van het gebruik van dialecten of streektalen.(ook om de redenen waar de redactie naar verwezen heeft). In de persoonlijke contacten kan men het spreken van dialecten echter niet “regelen”. Dit is een kwestie van mentaliteitsverandering, maar bij een “klootjesvolk” zal dit moeilijk tot onmogelijk zijn. Dit hangt ten andere nauw samen met de stemgedrag in het kieshokje.
  Dit alles staat echter los van een juiste toepassing van de taalwetgevingen.
  4.De franstaligen zijn echter slecht geplaatst om lessen te geven. Het overgrote deel is niet meer instaat om frans te schrijven zonder fouten. In het verleden werd ik geconfronteerd met franstalige medewerkers(waaronder universitairen) wiens teksten ik diende te verbeteren als Nederlandstalige en alhoewel mijn kennis van het frans ook verre van perfect is. In Brussel zijn er ook al “franstaligen”(sic) die niet meer kunnen schrijven(=analfabeten!!!), maar ze hebben wel een diploma van middelbaar onderwijs.
  Nog iets :
  In 1939 na het afkondigen van de staat van beleg met de mobilisatie, verspreidde de toenmalige minister van binnenlandse zaken Deveze (een Vlamingenhater “pur sang”), een rondschrijven gericht aan de gouverneurs en burgemeesters waarin werd opgeroepen tot een strikte toepassing van de taalwetgeving in bestuurszaken en om elke klacht dienaangaande te voorkomen. De gouverneurs en burgemeesters dienden het personeel duidelijk te maken dat deze strikte toepassing een daad van “civisme” was die bijdroeg tot de eenheid van het land!!
  Toen het kalf al verdronken was, wou men nog redden wat er te redden viel(=niets), en gaf het regime zich dan ook rekenschap waar het in de grond omging(=de discriminatie van les sales flamins”).
  Onnodig te zeggen dat na de “bevrijding” de toepassing van deze omzendbrief en van de taalwetgeving opnieuw dode letter bleef. Het gevaar voor het regime was immers geweken!!
  Op basis van het voormelde is de “schrijffout” dan ook een inbreuk op de taalwetgeving in bestuurszaken, maar nog veel belangrijker :” een daad van incivisme, die dan ook bijdraagt tot het separatisme!!!!”
  Voor een dergelijk inbreuk met het daarbij gepleegde incivisme zijn er geen rechtvaardigingsgronden!! Dit is dus de kern van de ganse zaak. Al de rest doet niets ter zake, maar kan wel aanbod komen in een taalkundig debat.

Reacties zijn gesloten.