Boer, Beter, Best

Uittreksels uit het programma van de BoerBurgerBeweging, de grote overwinnaar van de Nederlandse verkiezingen:

  • “Onderwijzers op alle scholen wordt verboden hun eigen ideologieën te verspreiden onder leerlingen. Er komt een meldpunt waar leerlingen en ouders dit kunnen melden.”
  • “Meer geld voor politie en handhaving.”
  • “Kleur, leeftijd, afkomst, seksuele geaardheid en religie mogen niets uitmaken. Discriminatie is verboden. Dus ook positieve discriminatie. Mensen die solliciteren bij de overheid worden beoordeeld op basis van kwaliteit en niet op basis van geslacht, lichamelijke beperking, kleur, seksuele geaardheid, religie of wat dan ook. Er komt dan ook GEEN vrouwenquotum, of welke quota dan ook bij overheidsdiensten. Het enige quotum dat er komt is een kwaliteitsquotum: 100 procent van de werknemers heeft de beste kwaliteiten.”
  • “Bij het toewijzen van woningen wordt gekeken naar urgentie en niet naar afkomst. Dit betekent dat de ene bevolkingsgroep niet meer of minder of eerder recht heeft op een (betaalbare) woning dan de andere bevolkingsgroep, puur op basis van afkomst.”
  • “Immigranten die NIET uit een oorlogsgebied komen of van wie het bestaan van hun en hun gezin niet ernstig worden bedreigd, moeten kunnen aantonen dat zij in Nederland vast werk en een onderkomen hebben. Als zij dit kunnen bewijzen én de Nederlandse taal goed machtig zijn, worden zij toegelaten. Na vijf jaar te hebben bijgedragen aan de Nederlandse maatschappij en economie, kunnen zij in aanmerking komen voor een permanente verblijfsvergunning”
  • “Economische gelukszoekers zonder werk en inkomen worden niet toegelaten of zo snel mogelijk uitgezet naar eigen land.

Uit: Missie | BBB (boerburgerbeweging.nl)

Doordat deze zetels zouden worden geschrapt, besloot BBB toch maar mee te doen. Om zo op die manier er zeker van te zijn dat de agrarische stem vertegenwoordigd zou blijven binnen dit orgaan.

De Unie van Waterschappen legt het als volgt uit: ‘Daarnaast heeft ieder algemeen waterschapsbestuur een aantal geborgde zetels. Die zijn bestemd voor vertegenwoordigers van bedrijven (tot eind 2022), boeren en beheerders van natuurterreinen. Zij worden niet gekozen via verkiezingen, maar aangewezen door de koepelorganisaties VNO-NCW (bedrijfsleven), LTO (agrariërs) en de VBNE (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren). Ze vertegenwoordigen een specifiek belang. Het idee hierachter is dat de sectoren die financieel bijdragen en een groot belang hebben bij waterbeheer. Daarom moeten ze verzekerd zijn van zeggenschap in de waterschapsbesturen (het ‘belang-betaling-zeggenschap’-beginsel).’

BBB bedankt GL en D66 voor keuze om deel te nemen aan waterschapsverkiezingen: “Jullie hebben ons overtuigd” – NieuwRechts.nl