Blijf met jullie woke-poten van onze kinderen!

Een vader trekt naar de maandelijkse schoolvergadering verkleed als Julius Caesar en verklaart vervolgens dat hij Julius Caesar is én bovendien een vrouw. Natuurlijk overdrijft hij om zijn punt te maken. Hij is het beu dat jonge kinderen quasi vanaf de dag dat ze uit de luiers zijn moeten warm gemaakt worden voor de geslachtenideologie.

“Gelooft er hier iemand dat ik Julius Caesar ben? Neen, natuurlijk niet, het is belachelijk. Ik ben niet Caesar en ook geen vrouw. Ik ben hier als een vader, die van zijn kinderen, van zijn land houdt en ik ben hier om te praten over de plicht van het schoolbestuur en het ministerie van onderwijs… de plicht om te handelen in het beste belang van de kinderen… dat is de waarheid te onderwijzen. Geen leugens. Feiten, geen fictie. Biologie, geen sociale agenda. Als belastingbetalers verdienen wij dat onze kinderen onderwijs krijgen. Daar betalen we voor en niet voor iemands sociale agenda – maakt niet uit of die vanuit rechtse of linkse hoek komt. Het gaat om de kinderen. Deze kinderen, die we liefhebben, werden geboren onder onze voogdij. Het is onze plicht hen te beschermen, voor hen te zorgen tot ze zelf kunnen beslissen over hun seksualiteit. En we zullen van hen houden, eender hoe of wat ze willen zijn. Maar hen te betrekken en aan te moedigen in geslachtsverwarring, geslachtsdysforie is schadelijk voor de mentale en emotionele capaciteiten van kinderen, vooral lagere school leerlingen.

Bijgevolg ben ik hier om de schorsing van Murphy (leraar?) en directeur Gallo voor het aanmoedigen van geslachtsverwarring en -dysforie in de Mid Christa McAuliffe Lagere School. Ik wil ook dat u opstapt om dezelfde reden.”

Een soortgelijke uiting van bezorgdheid door een ouder in een andere school. Hij wil dat het schoolbestuur gearresteerd wordt wegens het “grooming” van kinderen, m.a.w. hen zo jong mogelijk voorbereiden op seksuele activiteiten al dan niet met volwassenen. Hij wil dat de boeken over dit thema verwijderd worden. De school weigerde.

Het gaat om boeken die quasi porno-reclame maken voor de regenbooggeslachten:

Stilaan worden de ouders wakker. De geslachtenwaanzin wordt niet door iedereen gesmaakt. Ouders willen dat hun kinderen kinderen mogen blijven en niet vanaf de eerste leesoefening voorbereid worden op de woke-agenda.

En het gaat niet alleen om boeken. Een meisje wordt verplicht zich voor het sportuurtje om te kleden in de nabijheid van een jongen: