Astrida

omgekeerde kroonAstrida

Koningin-voor-het-leven Fabiola stortte 2.5 miljoen euro extra in het fonds Astrida.  Het Paleis liet weten dat het geld uitsluitend uit de kleine kas van Fabiola afkomstig is: zelf bijeengespaard door zuinig te leven.  Een gigantische kapitaalsverhoging: in 2012 werd het vermogen op 1.5 miljoen geschat.

Volgens de kranten heeft Fabiola 6,6 procent aan rechten betaald om de gift aan haar stichting te kunnen doen. De jaarrekeningen werden naar de griffie van de handelsrechtbank van Brussel gestuurd op 25 juni. Dat was noodzakelijk om de boekhouding in orde brengen. (Belga)

Ontstaan                                                                                                                             Drie dagen voor koning Boudewijn in maart 1992 aan het hart werd geopereerd, heeft hij een testament opgesteld waarin hij de stichting Astrida oprichtte, een stichting waarmee hij zijn neven en nichten wou behoeden voor zware successierechten. In de stichting werd het koninklijk domein van Opgrimbie ondergebracht, net als 250.000 euro.  De Stichting ontplooide pas haar activiteiten enkele maanden na de dood van Boudewijn op 31 juli 1993.
In de statuten van de stichting wordt het doel van Astrida als volgt omschreven: het helpen op religieus, wetenschappelijk, kunstzinnig en pedagogisch vlak van de neven en nichten van koning Boudewijn en Fabiola. Een ander doel dat Boudewijn vooropstelde was: ‘zich vestigen in het leven’.

Vóór de recente kapitaalsinjectie van Fabiola zou een groot deel van het vermogen opgesoupeerd zijn aan reizen en verblijfkosten.  Boudewijn had waarschijnlijk wel een enigszins andere invulling van ‘religieuze doeleinden’ voor ogen;  iets zegt ons dat de reislustige familieleden niet elke week naar Lourdes of Compostela trokken.

Wanneer neven en nichten geld erven, betalen ze daar van 35 tot 70 procent successierechten op. Stichtingen kennen een gunstiger tarief. Het vermoeden ligt nogal voor de hand dat het kinderloze koningspaar successierechten wou ontduiken.
Volgens het Paleis was dat niet de reden van de stichting evenwel. Door een stichting op te zetten had de erfenis van Boudewijn en Fabiola een groter bereik dan enkel de neven en nichten. Nu kunnen ook de kinderen van de neven en nichten ‘geholpen’ worden door de stichting. De kinderen / kleinkinderen afkomstig uit het huwelijk van Leopold III met Liliane Baels werden uitgesloten.

FVE

Eén gedachte over “Astrida

  1. Jaaaa, dàt is nu eens het tegenovergestelde van de gewone gang… volgens de lààtste zin werd(en?) de kind(eren ?) van Leopold lll & Liliane Baels uitgesloten door die stichting.
    Voor zovèr als ik mij herinner was de énige nakomeling uit dat huwlijk Prins Alexander…. en zie: het werd NIKS voor ALEXANDER, maar wél alles voor een ander.
    ALLES WEL NUCHTER BESCHOUWD…. Héél dat “keuninklik nest” is DISCRIMINEREND èn FOEFELEREND aangelegd.: Heilige baudewijn liet zijn halfbroer onterven,, en zijn wijf tracht steeds de fiscus te ontwijken door een vorm van fraude – + – + – Albert-de-laatste heeft steeds een hekel gehad een “de lorre”, èn vertikt het om zijn buitenechtelijke dochter te erkennen..- + – + –
    De vraag is nu: “Wie zal het volgende slachtoffer van die oude traditie zijn” ?

Reacties zijn gesloten.