Appelblauwzeegroene spionage?

Als de (Vlaamse) regering om uw medewerking vraagt, denk dan twee keer na.

Het leek een goed idee. Er werd op de radio- en televisiezenders behoorlijk wat reclame voor gemaakt: als klimaatbezorgde burger kan je zelf nagaan in hoever je je woning kan aanpassen aan het Thunbergsprookje. Immers, wat kan er mis mee zijn als je even on line nagaat of je wel je “uiterste” best doet om zo klimaatneutraal mogelijk te leven, te wonen, te… ?

Vermits wij normaal niet ingaan op een tip, een wens, van de overheid – maakt niet uit welke, de EUropese, de belgische of de Vlaamse – en wij sowieso al dagenlang naar het scherm zaten te turen in de hoop dat Golfbrekers eensklaps terug tot leven zou gewekt worden, probeerden wij de aanbevolen “klimaattool” www.groenblauwpeil.be/:

“Maak je perceel groener én blauwer.

Scores gaan van A tot F. Ze geven aan in hoeverre je perceel al klimaatbestendig is. Omdat er steeds ruimte is voor verbetering krijg je een aantal suggesties die het best geschikt zijn voor jouw specifieke situatie. Met een aantal maatregelen maak je je perceel groener én blauwer. Of, anders gezegd, je kunt tegelijk zorgen voor meer biodiversiteit én een beter, duurzaam gebruik van regenwater.”

“Aan de slag!”

En we gingen aan de slag… eventjes… tot er een kader verscheen waarbij we ons kenbaar moesten maken: https://www.groenblauwpeil.be/login.

Vermits we niet van gisteren, en zelfs niet van eergisteren zijn, ging er onmiddellijk een waarschuwend lampje branden. Wie zegt ons dat de gegevens niet zullen gebruikt worden om een sluimerende verhoging van de onroerende voorheffing op gang te brengen? Wie zegt ons dat niet zullen bestraft worden met op handen zijnde bouwvoorschriften en/of afbraakbevelen? Wie zegt ons dat er aan de hand van de opgegeven data geen belasting op regentonnen, op kiezelpaden, op exotische beplanting, op een gemetste schouw voor de braai, op …. in aantocht is? En het zal dan quasi onmogelijk zijn deze te betwisten vermits de brave burger zelf de klimaatinbreuken gerapporteerd heeft…

Misschien loopt het zo’n vaart niet. Misschien waren gewoon buitengewoon geïrriteerd door het uitschakelen van Golfbrekers en worden we paranoïde. Hoewel… je kan in dit land niet argwanend genoeg zijn. De werkelijkheid tart immers alle verbeelding.