Anschluss

Met de N-VA aan het roer ging alles veranderen. Wie herinnert zich nog de verwijten aan het adres van de toenmalige CVP bij de fusies der gemeentes: machtsmisbruik, politieke spelletjes om de CVP-meerderheid veilig te stellen, geen inspraak van bevolking, enz.

En wat doet de N-VA nu met een N-VA burgemeester in Antwerpen en een N-VA premier in de Vlaamse regering?

U weet het. Meer van hetzelfde. Macht corrumpeert. Gedaan met “Iedereen Borsbeek”. In de plaats komt de stralende A op een rood veld.

Filip DW citeert uit het bestuursakkoord van Borsbeek:

Borsbeek wacht niet tot de hogere overheid de verplichte visie oplegt en gaat nu reeds in gesprek met de omliggende gemeenten. Een fusie met Antwerpen is uitgesloten!”

Het begon met een straatkant:

De burgemeester van Borsbeek vertelde over zijn droom… van een annexatie was geen sprake: