Alcohol, justitie, oorlog…

In Letland heeft men een nieuwe straf verzonnen voor zondaars die met een glaasje-op achter het stuur kruipen. Bij 1.5 promille alcohol in het bloed kan de auto in beslag genomen worden. En die wordt dan verkocht of momenteel als oorlogssteun aan Oekraïne geschonken.

De BBC berichtte dat Letse alcoholzondaars in de toekomst de troost hebben dat zij, weliswaar ongewild, de strijd voor de vrijheid van het westen, ergo ook voor Letland, steunen. Want nadat hun auto in beslag genomen is, heeft justitie de keuze: de auto te verkopen of te schenken aan het Oekraïense leger of de Oekraïense gezondheidszorg. En dat is allemaal wettelijk geregeld. Eind 2022 werd dit in een wet gegoten.

En blijkbaar zijn de Letten wel bijzonder solidair met Oekraïne. 3500 personen op een bevolking van ca. 1.9 miljoen inwoners, worden per jaar door de politie betrapt met te hoge alcoholwaarden in bloed. Naar verluidt worden er momenteel elke week ca. 24 auto’s aan Oekraïne geschonken.