Achter de schermen van de VN

United Nations NWO (UNNWO) Launches COVID 19 Coronavirus Focused International Day of Happiness 2020 Campaign Theme HAPPINESS FOR ALL TOGETHER

Na WOII wilden de belangrijkse protagonisten van de zgn. anti-fascistische alliantie een intergoevernementele organizatie oprichten met als doelstelling mogelijke toekomstige oorlogen te voorkomen. Kortom: de Verenigde Naties werden geboren.
Op 15 juni 1945 tekenden 51 naties de VN-Charter in San Francisco, met als doelstellingen
:

 • Internationale vrede en veiligheid bewaren, vriendschapsbanden en internationale samenwerking stimuleren
 • Duurzame economische, sociale en culturele ontwikkeling ondersteunen
 • Mondiale problemen aanpakken, zoals milieu, honger, mensenrechten…

De VN werden opgericht met 51 deelnemende staten; nu telt men 193 lidstaten. Slechts soevereine staten kunnen lid worden van de VN.

Waar komt het geld vandaan dat de VN overeind houdt?

Men kan de inkomsten grotendeels in drie klassen opdelen:

 1. Het jaarlijkse budget wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering en een verplichte bijdrage wordt opgesteld voor elke lidstaat.
 2. Het budget voor de vredesmissie wordt apart vastgesteld, uitgaande vanuit de algemene begroting, die voorzien wordt door de vijf vaste veiligheidsraadsleden.
 3. Fondsen voor speciale VN-programma’s, zoals de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO), zijn niet begrepen in de normale begroting, maar worden gedragen door vrijwillige bijdragen door regeringen van lidstaten, door bedrijven en individuele personen.*

China is de tweede grootste geldverstrekker aan zowel het normale VN-budget als het VN-Vredesmissieprogramma.

Enkele belangrijke verworvenheden der VN:**

 • 1. De VN en haar agentschappen leveren vaccinaties aan 45% van ‘s werelds kinderen.
 • 2. Het voedselprogramma van de VN levert voeding en steun aan zo’n 91 miljoen mensen in 83 landen
 • 3. Het Parijse klimaatakkoord werd ondertekend door het grootste aantal landen ooit op één dag.
 • 4. De VN steunt elk jaar ca. 67 landen bij hun verkiezingen.

Hoe zal de coronacrisis de Algemene Vergadering beïnvloeden? Deze begint vandaag maar wegens de coronapandemie zullen de meeste staatsleiders niet persoonlijk hun opwachting maken. Voor het eerst zal er dus een virtuele vergadering gehouden worden en aanvaarden wat men een stille procedure noemt. Staatsleiders moeten hun tussenkomsten op voorhand opnemen; alle vergaderingen worden virtueel gehouden. Ontwerpen van de resoluties zullen door de voorzitter van de Algemene Vergadering aan alle lidstaten bezorgd worden en elke lidstaat zal dan minstens 72 uur de tijd hebben om erop te reageren.

Op de agenda: duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding, bescherming van de planeet, verlies van bio-diversiteit, geslachtsgelijkheid en vooral de impact van covid-19 op vrouwen en meisjes.

*Waarmee we bij de Bill Gates Foundation gekomen zijn:

In hoever zijn de VN, is het WHO nog onafhankelijk, neutraal, als ze voor het totaal van de subsidies van NGO’s voor 45% afhankelijk zijn van Bill Gates?

Mocht het WHO gestructureerd geworden zijn als intergouvernementele organisatie, dan zou het “ondenkbaar” zijn dat een privé fonds dergelijke invloed zou kunnen, mogen, hebben. “Een rijke filantroop zou hiermee ‘s werelds gezondheidsprogramma kunnen bepalen.”

‘Big concerns’ over Gates foundation’s potential to become largest WHO donor

**We gaan even de advocaat van de duivel spelen… En mijmeren zowat een beetje in onze eigen bubbel. Stel nu dat de beide eerste punten van de “verworvenheden” niet zouden gepland en uitgevoerd worden… Wat zijn dan de gevolgen? Als punt 1 niet gebeurt, dan wordt punt 2 minder kritiek. Als punt 2 niet uitgevoerd wordt, dan vereenvoudigt de taak van punt 1. Als beide niet op de agenda staan en niet uitgevoerd worden, dan is er misschien wel genoeg voeding voor iedereen… dan heeft ieder zijn waterput en groentenhofke met een bankje en parasol… dan “vluchten” ze niet naar Europa… dan moeten wij hen niet… zie punt 1… en punt 2. .

Die Gedanken sind frei - Wikipedia