Barones Ashton van Upholland

EUSSRCatherine Ashton , de Maxima van de EU, beschikt over 500 chauffeurs

Ofschoon Catherine Ashton de EU commissaris van buitenlandse zaken slechts “baronesse” is, een titel die zij op 2 augustus 1999  ontving om verder het leven door te gaan als  Barones Ashton van Upholland  doet zij qua uitgavenpatroon niet onder voor dat van Maxima Zorreguita. Met een netto jaarinkomen van ruim 3 ton doet zij het in de rangen van de EU ambtenaren zeker goed, een salaris overigens waarmee zij b.v. de Amerikaanse president Obama ver achter zich laat, hetgeen ook geldt voor dat van onze financiële goeroe Maxima.

Zij heeft kans gezien haar ” EU buitenlandse zaken imperium ” uit te breiden alsof de EU een wereldmacht is. Telkens staan wij weer verbaasd met wat voor zelfsprekendheid de EU apparatsjiks doen voorkomen of zij democratisch gekozen zijn en tevens een land of zo u wilt staat vertegenwoordigen, de EU, terwijl de diverse EU landen kennelijk gedegradeerd zijn tot provincies of deelstaten.  Nog onlangs tijdens een overleg van de G8 zagen wij tot onze verbazing ook Manuel Barosso en Herman Van Rompuy aan de onderhandelingstafel zitten en vragen wij ons af welk land zij nu eigenlijk vertegenwoordigen?

Ashton handelt geheel in deze geest. Zij opent EU ambassades over de hele wereld en zo beschikt haar ” departement “o.a. over VIJFHONDERD chauffeurs om de druk bezette EU B.Z. diplomaten van de ene borrel naar de andere lunch of diner te rijden. Zelf beschikt Ashton over een gepantserde limousine met 2 chauffeurs, waarbij, en, dat moet gezegd worden, zij onderdoet voor onze eigen ministers en staatssecretarissen die allen over 3 chauffeurs beschikken. Overigens verdient de best betaalde chauffeur uit de Ashton race stal een salaris van € 75.000 per jaar en kost de duurste auto uit de vloot, uiteraard die van Ashton zelf € 250.000. Vrijgekomen cijfers tonen aan dat de meeste ritten gemaakt door de chauffeurs van de EU B.Z. gemaakt worden met slechts één persoon op de achterbank en ongeveer 50% van de ritten leeg wordt gereden.

Het totale budget van de EU B.Z. werd ondanks protesten toch verhoogd met 5.7%  naar bijna een half miljard euro, maar Ashton vond dat te weinig en vroeg nog eens om een verhoging van 25 miljoen, daar zij van mening is dat haar organisatie zeer efficiënt werkt.

Zo is bekend dat een EU B.Z. ambtenaar een EU auto van Ankara LEEG  naar Istanbul liet rijden, uitsluitend om hem bij aankomst op het vliegveld daar op te halen en naar het hotel te brengen .

Ashton werd uit het niets tevoorschijn getoverd en net als de volkomen onbekende Herman Van Rompuy  in 2000 in het EU rovershol opgenomen, De banen voor Ashton en Van Rompuy ontstonden na de ratificatie van het door onze regering en met name Frans Timmermans zo bejubelde Verdrag van Lissabon, dat de geplande EU grondwet verving. Zoals u weet vond onze toenmalige premier Jan Peter Balkenende het niet nodig hier nog eens een referendum over te houden (mocht niet van Bea Bilderberg, de Nieuwe Wereldorde), nadat de Nederlandse bevolking in eerste aanleg tegen het verdrag had gestemd.

De EU heeft momenteel 141 eigen ambassades wereldwijd, waarbij nogmaals de vraag opduikt, wie voor de EU als zelfstandige natie gekozen heeft.

http://www.geennieuws.com/