Zou zoveel haat geen zelfvergiftiging veroorzaken?

Afbeeldingsresultaat voor self poisoning

Een gemeenteraadslid diende verleden week in Buxtehude een voorstel in: een vriendschapsband van de “Hanse & Märchenstadt” Buxtehude, (toerismereclame: Hanze & Sprookjesstad” in het Alte Land (oude land) in Nedersaksen, met een nog ouder stadje in een veel ouder land, Maaloula in Syrië. Het stadje Maaloula, de wieg van het christendom in het toenmalige Galilea, waar de apostel Paulus predikte en de H. Thekla begraven werd, met het oudste altaar ter wereld, waar de ISIS-terroristen hun haat tegen alles wat niet in hun begrensd bevattingsvermogen past, botvierden.

Het voorstel werd geweigerd: “onbevoegd, te veel werk, te ver, te onveilig, sancties”. (…) Te ver? Het is niet zo dat de indiener een buslijn naar Maaloula wou aanleggen. Berlijn heeft zustersteden die een pak verder liggen, zoals bv. Los Angeles, Tokio, Buenos Aires, Peking… maar die liggen natuurlijk niet in het regeringsgebied van Syrië. Onbevoegd? Sinds wanneer mag een stad geen vriendschapsband meer aangaan? Moeten de NAVO, de VN of de VSA hierover beslissen?

De indiener, Maik Julitz, beging twee fouten: hij had het over “christenen” – waarop het SPD-raadslid schuim om de mond kreeg – én dhr. Julitz is zelf lid van de AfD. Met zo iemand mag niet samengewerkt worden, zelfs niet als het niet om politieke, maar om religieuze én humanitaire thema’s gaat. (…)