Zondagochtend met een jongenskoor en… Bach

“Bach” lijkt wel een keurmerk voor componisten. Deze, Johann Christoph Bach, werd op 8 december 1642 geboren als zoon van Heinrich Bach. Hij is met de grote Johann Sebastian, de wat minder grote Johann Christian en Carl Philipp Emanuel een belangrijke vertegenwoordiger van de componisten- en muzikantenfamilie Bach. Hij stierf in Eisenach op 31 maart 1703.

Natuurlijk, iedere componist binnen de Bachfamilie viel, vergeleken met de grote Johann Sebastian, in het niet, al moet worden gezegd dat zij op dit vlak heel wat meer hebben gepresteerd dan menige tijdgenoot en dat meerdere van hen tijdens hun leven in aanzien stonden.