Zogezegd

MM900236531[1]Zogezegd

Louis Verbeke, voorzitter Vlerick Business School in De Tijd

“We moeten simpel vaststellen dat Engels de belangrijkste internationale voertaal is en Duits de belangrijkste Europese taal.  De tweede (en derde taal) is bij voorkeur een wereldtaal, Engels dus en dan Duits.  Ik wil graag mijn kleinkinderen met twee talen zien opgroeien, het Nederlands als hun moedertaal, en de taal van het land dat Vlaanderens historische bondgenoot is, het Engels.”

2 gedachten over “Zogezegd

  1. Mijnheer heeft groot gelijk. Geen enkel ander land in Europa verplicht 60% van zijn inwoners om per definitie FRANS te leren. Daardoor geraken Vlamingen dus een pak achter op zowel Nederlanders als Fransen, Duitser, Spanjaarden, Italianen, én franstalige Belgen, etc… die als TWEEDE taal het Engels leerden . Waarom zouden Vlaamse kinderen die internationale taal minder hoeven te beheersen, alleen maar omdat een minderheid in Belgique blijkbaar Frans spreekt? Geen probleem met Frans als derde of vierde taal, maar stop toch eens met onze kinderen het recht te ontnemen om met deftig Engels de wereld door te kunnen komen?

  2. Dàt zijn er dan toch al drie, nog het “françoistjes” erbij om de beledigingen tegenover de Vlamingen goed te kunnen begrijpen (als compensatie voor het “dagelijks lepeltje gal” dat wij gewoon waren van te krijgen van wijlen Heer Ray.)

Reacties zijn gesloten.