Winderigheid

Bovenstaande getuigenissen (… op YT vindt u er tientallen…o.a. bij DSGS eV) zullen de vermoedelijke “Zonnewende” in 2020 op applaus onthalen. De kaalslag van de oude bossen kan echter niet ongedaan worden gemaakt.

Onder de titel, ‘Abbruchstimmung in Deutschland. Vielen Windparks droht das Aus. Der Rückbau könnte zu unerwarteten Problemen führen’, schreef Alex Reichmuth voor de ‘Basler Zeitung’ over de ontmanteling van windenergie-installaties in Duitsland. Ik pik er een aantal elementen uit.

Veel windparken in Duitsland zullen binnenkort moeten worden ontmanteld. De demontage kan tot onverwachte problemen leiden. Vanaf 2020 vervalt de jaarlijkse subsidie voor duizenden windturbines in de Bondsrepubliek. De exploitanten moeten dan hun elektriciteit aanbieden op de open markt – maar daar zijn de prijzen op een dieptepunt.

Er staan nu bijna 29.000 windturbines in Duitsland. Vorig jaar waren ze goed voor ongeveer 16 procent van de elektriciteitsproductie. Na tientallen jaren van windenergie zou het stilleggen van veel installaties echter binnenkort kunnen leiden tot een daling van de productie. De reden is niet dat de installaties niet langer functioneren, maar dat de subsidiëring binnenkort afloopt. De Duitse wet op de hernieuwbare energie, die in 2000 van kracht werd, garandeert exploitanten van windparken 20 jaar kostendekkende tarieven voor de elektriciteit die ze in het net invoeren. Vanaf 2020 zal deze financiering elk jaar voor duizenden windturbines verlopen. De exploitanten moeten dan hun elektriciteit aanbieden op de open markt, waar de prijzen zich op een dieptepunt bevinden. In veel gevallen is het onwaarschijnlijk dat de opbrengsten van het in bedrijf houden van de installaties kostendekkend zullen zijn, omdat vele na twintig jaar gebruik meer onderhoud nodig hebben en soms ook dure reparaties.

Lees hier meer over de verkoop van 2de handwindmolens, over de ontmanteling, recyclage, problemen afbraak en versoepeling regeltjes…