2 gedachten over “Vraag en antwoord

 1. Mijn goede vriendin, H. Bilderberg, die het afdwalen van de politiek correcte doctrine niet meer kon aanzien heeft haar richtlijnen door gegeven aan de Frankfurter Schule, de NWO, pers en media en aan de groep die haar naam draagt.
  1-de mensen die naar Europa stromen zijn niet anders dan vluchtelingen te noemen. Hen economische vluchtelingen, migranten, indringers of iets dergelijks noemen is verboden.
  2-de reden waarom ze vluchten moet verzwegen worden. Nooit mogen de aanvallen van de Nato of de USA in de landen van het MO., centraal Azië of Noord-Afrika als grond voor hun vlucht genoemd worden.
  3-de Nato, USA, Israël mogen niet als agressors beschouwd worden maar als vredestichters.
  4-Syrië heeft niet het recht zich tegen buitenlandse agressors te verdedigen.
  5-president Assad moet als een verschrikkelijke dictator voorgesteld worden, die weg moet.
  6-niemand mag Saoedi-Arabië een verschrikkelijke dictatuur noemen omdat het een geallieerde is.
  7-het is verboden te schrijven of zeggen dat ISIS door de USA, Saoedi Arabië, Qatar, Turkije en Israël gefinancierd en ondersteund wordt.
  8-er dient tussen gematigde en niet gematigde strijders in Syrië onderscheid gemaakt te worden, ook wanneer er geen gematigden zijn.
  9-als de USA hospitalen en civiele gebouwen bombardeert dan moet dit als een spijtige vergissing worden beschouwd.
  10-Rusland bombardeert civiele inrichtingen, ook wanneer dit niet gebeurt en er geen bewijzen voorliggen.
  11-Merkels uitnodiging om naar Duitsland en Europa te komen moet als een humanitaire handeling worden gezien.
  12-de opheffing van de Schengen en Dublin akkoorden moet verwelkomd worden.
  13-het binnenstromen van honderd duizenden binnen Schengen valt niet te bekritiseren.
  14-wie de Schengen akkoorden in leve wil blijven houden moet als een onmens en racist worden beschouwd zoals Orban.
  15-de activiteiten van Georges Soros om de vluchtelingen actief naar Europa te lokken zal positief beoordeeld worden.
  16-er mogen enkel politici geciteerd worden die de ongecontroleerde migratie wel gezind zijn.
  17-iedereen die de vluchtelingen politiek afwijst is een racist.
  18-in geen enkel artikel mogen de woorden: verlies van identiteit, vervreemding of overlast gebruikt worden.
  19-Merkels ‘wir schaffen das’ moet bij herhaling als haalbaar worden onderstreept.
  20-demonstraties daartegen moeten doodgezwegen worden of als een verzameling van nazi’ s worden voorgesteld.
  21-over strafdaden van vluchtelingen wordt geen woord gezegd tenzij om ze te vergoelijken.
  22-vluchtelingen en vluchtelingenhelpers zijn altijd als bevoorrechte interview partners te nemen omdat ze hun standpunten zouden kunnen kenbaar maken.
  23-omdat de tegenstanders van de vluchtelingen politiek zich niet kunnen uitdrukken en liegen moeten hun uitspraken gewoon genegeerd worden.

  Mijn vriendin, H. Bilderberg, vraagt ook uitdrukkelijk aan de bevoegden om al diegenen die zich niet aan de richtlijnen houden als intolerante racisten te brandmerken in pers en media, op straten en pleinen, in scholen en rechtbanken en binnen de correcte politiek.

Reacties zijn gesloten.