Voeren: afgevoerd

Voeren: waar is de strijdbaarheid gebleven?

Al vele tientallen jaren subsidieert de Franse gemeenschap een Franstalige vzw om Franstalig lager onderwijs in Voeren te kunnen verstrekken. In de jaren ’90 van vorige eeuw traden de toenmalige Vlaamse regeringen daar via gerechtelijke weg kordaat tegen op. En met succes, want het Grondwettelijk Hof vernietigde meermaals deze subsidies. Bemoeienissen van de Franse Gemeenschap in Voeren zijn immers ongrondwettig en een inmenging in Vlaamse aangelegenheden. Daarna werd het geruime tijd stil rond dit dossier. Niet omdat de subsidiëring ophield, maar wel omdat de Franse Gemeenschap dit voortaan via allerlei sluipwegen deed zodat het juridisch niet meer aantoonbaar was.

Begroting blokkeren

Het Vlaams Belang ontdekte nu dat er in de begroting 2013 van de Franse Gemeenschap opnieuw een subsidiebedrag wordt ingeschreven voor de Franstalige school in Voeren voor niet minder dan 715.000 euro. Daarom diende onze partij in het Vlaams Parlement een voorstel in om daartegen een belangenconflict in te roepen. Daardoor kan deze begroting tijdelijk worden geblokkeerd. Daarvoor werd een beroep gedaan op het Vlaamse regeerakkoord zelf, dat bepaalt dat “we de in de wetgeving voorziene instrumenten hanteren wanneer andere overheden op ons bevoegdheidsdomein ageren.”

Echte tsjevenstreek

Zowel CD&V, maar ook de N-VA, wrongen zich bij de bespreking van dit voorstel evenwel in allerlei bochten en uiteindelijk stemden zij het ook weg. Een verbouwereerde Joris Van Hauthem kon zijn oren niet geloven en richtte zich tot de N-VA: “U zou beschaamd moeten zijn over uzelf. Die passage uit het regeerakkoord, gooi die weg. Trek daar een dikke streep door, dan bent u tenminste eerlijk. Maar als u hier, in dit Vlaams Parlement, komt zeggen dat de Franse Gemeenschap wat u betreft in Voeren rustig verder mag blijven doen, en u ondertussen een cultureel akkoord afsluit met de Franse Gemeenschap, dan vraag ik u: waar is uw geloofwaardigheid, waar is uw rechtlijnigheid? Ze is er niet meer, sinds vandaag hebt u daar definitief een streep onder getrokken. Dit is de schaamte voorbij.”

Bron: Splits.be