1 gedachte op “Verkrechter

 1. Bij dit vonnis worden geconfronteerd met het klassieke gehuil en gekerm van alle linkse, groene en feministische lobby’s(lees mafia’s).
  Enig argwaan is hier wel geboden.
  Enkele elementen :
  1.Er is Keulen en al de rest waar de voormelde lobby’s eerst zwegen, en vervolgens dan ten strijde trokken tegen het seksisme en het racisme. Hiermede worden dan niet de daders geviseerd, maar de autochtone blanke man.(cfr de principes van het cultureel marxisme).
  2. Voormelde lobby’s zijn geobsedeerde adepten van de vreemdelingen invasies.
  De aanrandingen van seksuele aard brengen de voormelde lobby’s dan ook in een lastig parket. Het is dan ook nodig de aandacht af te leiden. De “Gentse verkrachtingszaak” (sic) was daarvoor het geschikte middel.
  4. Men maakt hier gebruik van een halfbakken zaak, waar er, zoals men in het frans zegt : “à boire et à manger ” is. Moest de dader een exotisch product geweest zijn had men er ten andere niets over vernomen. Moest een dergelijke dader 10 jaar gekregen hebben, had men nog gesproken van een “klasse justitie” waar er geen rekening wordt gehouden met de culturele gevoeligheden van de dader!!!
  5. Bij dit vonnis is het ook van belang te weten, dat het Gentse gerecht een bastion is van de loge, de desbetreffende kamer was samengesteld uit één man en 2 vrouwen. Van belang is ook het tijdstip van het vonnis!! (Na Keulen en de andere exploten van de geïmporteerden).
  De media blijven ook zeer discreet over de dader, waarbij dan ook één zaak zeker is= het is geen lid van het Vlaams Belang!!
  Aan de massale reacties te zien van en in de media, was men blijkbaar vooraf getipt… !!
  Toeval !!! Neen. Als men het systeem kent, is er nooit toeval.
  Het heeft er dan ook alle schijn van deze zaak opzettelijk werd veroorzaakt.. om de aandacht af te leiden van de exploten van de geïmporteerden.
  Opmerkelijk is ook dat er dagelijks vrouwen worden mishandeld tijdens overvallen e.d…. en hierbij zelfs gefolterd worden, met dodelijke afloop… De voormelde lobby’s zwijgen hier dan als vermoord. Ook als de daders ongestraft blijven of er vanaf komen met een “symbolische straf….”.
  De vraag die dan ook steeds dient gesteld te worden is al eeuwen dezelfde :
  “Cui Bono?”

Reacties zijn gesloten.