Uit het reglement van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Een motie van ver- / wantrouwen… nodig of niet?  Uitvoering van programma Michel I?  Of – om links te plezieren – mits aanpassingen, kwestie van genoeg stemmen te ronselen in het parlement?  Wat zegt het reglement van de Kamer van Volksvertegenwoordigers?

Geen automatische alt-tekst beschikbaar.