Twijfels en zekerheden

redactie

Vakantie. Wij waren even weg uit de dagelijkse sleur en bekommernissen. Met als enige zorg de daginvulling. Geen telefoon, internet, kranten, radio of televisie. Tenzij CNN en enkele onverstaanbare zenders maar die brengen geen nieuws uit Vlaanderen. Slechts het pover resultaat van Wilders, de overwinning van UKIP, van FN, van de Freiheitlichen en de AfD kregen aandacht. Verder de toestand in Oekraïne en Libië, de onweders en ‘Bring our girls back’. En uiteraard de voetbalwedstrijden. Dat Dehaene overleden is, heeft ons niemand gemeld.
Bij normale omstandigheden kunnen wij perfect enkele weken ergens uitblazen zonder dat wij het nieuws missen. Nu was het toch even anders.
Het thuisfront zond na enig aandringen een summier SMS-je over de verkiezingsuitslag. Kwestie van de vakantiesfeer niet te vertroebelen.  Pas vandaag slaagden wij erin de resultaten en commentaren diagonaal door te nemen.

Wij hebben er gemengde gevoelens bij. Om niet te zeggen dat we verbijsterd zijn. Moeten we ons verheugen dat een ‘Vlaams-nationale’ partij zoveel kiezers heeft kunnen overtuigen? Er werd immers niet Vlaamser gestemd.  De stemmen werden meer geconcentreerd op één partij.  Men kan van mening verschillen over de strategie die moet voeren naar een onafhankelijk Vlaanderen. Men kan er zelfs van overtuigd zijn dat de belgische constructie een meerwaarde biedt. Men kan menen dat het ons toch nog relatief goed gaat en dat het in de samenleving best meevalt.
Wat we echter onbegrijpelijk vinden is dat een partij die zichzelf ‘patriottisch’ noemt (‘Vlaams-nationaal’ heeft volgens BDW een negatieve bijklank) Vlaanderen in de uitverkoop zet. Van een belgische schoonmoeder naar een EU-voogdes. Van Franstalige dominantie naar EU-kolonisatie. En die daarvoor beloond wordt. De N-VA brengt een boodschap van hoop – schijnt het – van verandering voor vooruitgang. Het Vlaams Belang legt vaak de vinger op de wonde en dat gaat vervelen. Zoals Ray bij Angeltjes en wij bij Golfbrekers vragen we ons vaak af of we niet al te dikwijls het slechte nieuws brengen.  Mochten de media hun taak naar behoren verrichten zou deze webstek overbodig zijn.

De b-partijen verklaren unisono hoe goed ze gepresteerd hebben. BHV werd gesplitst: aan welke prijs? Het asielbeleid is nog steeds even rampzalig, maar de media koesteren De Block als daadkrachtige beleidsmadam. Onverklaarbaar hoe Jan Modaal daar ingetuind is. De media maken of vernietigen een partij. Ten bewijze: ‘De Slimste Mens’ en het cordon sanitaire. De vermeende prestaties van de b-partijen worden de hemel in geprezen. Aan het Vlaams Belang wordt slechts aandacht geschonken als er onraad geroken wordt of controversiële standpunten vertolkt worden.

Wij begrijpen de kiezer met een Vlaams-nationale inborst niet. Hoe kon de N-VA deze kiezer overtuigen als men weet dat de N-VA, samen met het allegaartje in de Europese EVA-fractie waartoe ook de omstreden Cohn-Bendit behoort, de deuren naar meer immigratie, naar meer profitariaat wijd open zet? Hoe kon de kiezer de hoop hebben dat de zgn. verandering vooruitgang betekent? Hoe kon de kiezer ervan uitgaan dat méér EU-invloed Vlaanderen ten goede zal komen? Het streven naar autonomie werd en wordt in de EU-cenakels niet op applaus begroet. Dit was slechts het geval zolang het in het voormalig Oostblok geschiedde zodat deze uit de Russische invloedsfeer konden gehaald worden. De EU als speelbal van de Amerikaanse expansiedrang. Het zal de EU en de VSA worst wezen of 6 miljoen Vlamingen hun eigenheid, hun taal en cultuur kunnen handhaven. Meer dan 70% van de wetgeving wordt door de EU bepaald.  De lidstaten zijn verplicht hun eigen wetgeving aan te passen.  En toch zagen de meeste Vlamingen er geen graten in voor partijen te stemmen, die onze identiteit willen uitgommen.  Alles moet wijken voor de maakbare maatschappij. Eigenheid wordt vertaald als apartheid, separatisme als gevaar voor de EU-dominantie.

Ergens hopen wij stiekem dat Bart De Wever een geheime agenda heeft. Een agenda die hij zal openen als hij met de N-VA genoeg macht verworven heeft. Dat hij dan alle ‘soevereinen’, ‘gestelde lichamen’ en belgicistische toneelrequisieten bij het groot huisvuil zet.
Intussen hebben wij zijn filmpje eens bekeken waarmee hij de landgenoten in Francofonië wou overtuigen van zijn goede wil om hen te blijven soigneren.
Het verschil tussen droom en realiteit in 3 minuten kruiperigheid.  Hij vraagt het voordeel van de twijfel.  De twijfels, die hebben we al lang, maar of die een voordeel voor Vlaanderen betekenen, daarover koesteren wij geen enkele twijfel.

Florent Van Ertborn

 

6 gedachten over “Twijfels en zekerheden

 1. Een goede raad van tante Kaat ! Blijf alle dagen Golfbrekers lezen ook als ge op vacantie gaat !

 2. Dat de 4 grote EP-fracties inwisselbaar zijn, wordt nog maar eens bewezen door Cohn Bandit, die zijn groene fractie heeft aanbevolen om voor Juncker te stemmen.

 3. Uit de commentaren over de nederlaag van het Vlaams Belang zijn enkele duidelijke kenmerken te halen :
  1. De problemen van 20 jaar geleden zijn niet meer dezelfde als van nu, en bijgevolg zijn de analyses en de oplossingen van toen, ook voorbijgestreefd. Bijgevolg moet men zich gaan toeleggen op andere aspecten. Nu als men rond kijkt is er één probleem dat hetzelfde is gebleven, en alleen maar erger is geworden, en dat is de massale immigratie .Al de andere problemen waar men naar verwijst en waarmee men zich wil gaan bezig houden, zijn een logisch gevolg van deze invasie.Het komt er dan ook op aan de oorzaak van de ziekte aan te pakken, en niet de symptomen te gaan bestrijden.
  2. De partij moet “beschaafder” en “fatsoenlijker” worden. In de praktijk komt dit dan neer op politiek-correct gelul waarbij men dan de kool en de geit spaart, rond de pot draait, water en vuur verzoent, vis noch vlees verkoopt, en uiteindelijk het warm water opnieuw gaat uitvinden. De boodschap is dan verwarrend en onbetrouwbaar, wat dan geïnterpreteerd wordt als een teken van zwakheid, bangheid en vooral lafheid. Het is niet omdat er een aantal gevoelige zielen met gevoelige tenen rondlopen dat men de waarheid moet verbergen, via een struisvogelpolitiek. Een dokter die kanker vaststelt bij een patiënt , verandert zijn diagnose ook niet omdat de patiënt en zijn omgeving deze diagnose weigeren te aanvaarden.
  Waar er wel een probleem is, wil ik illustreren met een bijdrage op de webstek van Henry Makow over de EUSSR en de “gecontroleerde rechtse oppositie”.
  Uit deze bijdrage blijkt immers dat de EUSSR en de massale immigratie on -losmakend met elkaar verbonden zijn. (voor Vlaanderen komt daar nog het belgische niveau bij). Deze massale immigratie is er op gericht de blanke bevolking van Europa te vervangen door een geïmporteerde bastaardsoort, die beter past in het kraam van NWO. Zowel de EUSSR en het belgische regime zijn dan instrumenten in dienst van de NWO voor de uitvoering van deze monsterachtige samenzwering.
  Terzelfder wordt het verzet tegen deze NWO geneutraliseerd via een “gecontroleerde rechtse oppositie”(=NVA) of via de sabotage van binnenuit van deze oppositie.(=Vlaams Belang).
  Het is deze samenzwering en sabotage die het Vlaams Belang meer had moeten aanklagen. Men had in het verleden ook moeten ingaan op inlichtingen over deze van binnen uit georganiseerde sabotage en in de tegenaanval gaan tegen het regime. Er waren immers ook inlichtingen waarmee men zelfs de regering kon aan het wankelen brengen. Ook nog t.a.v. van Filip De Winter : Als men naar Israël gaat dan moet men nadien zwijgen!!!
  Uit het voorgaande blijkt dus dat het V.B. niet te radicaal was, maar eerder te “soft”, en zijn vijanden heeft onderschat .
  Mijn bijdrage is dan zeker niet gericht tegen het VB, wel integendeel. Ik wil alleen waarschuwen voor de “sirenenzang” van de “beschaafden” en “fatsoenlijken”.
  Ik verwijs ook naar het experiment van de Vlaamse Volksbeweging, van enkele jaren toen men er de linkse prof. Defoort heeft binnengehaald om te vernieuwen.
  Het resultaat was een niet te overziene ramp.

  Voor alle duidelijkheid herneem ik hier het citaat van Coudenhoven-Calergi :
  MASS IMMIGRATION DESIGNED TO DESTROY EUROPEAN CULTURAL HERITAGE

  The fight against the EU and mass immigration are indeed One: Coudenhove-Kalergi, left, founder of the Pan European Movement, Jewish, and considered by Eurocrats to have fathered the EU, insisted that a Pan European Movement needed mass immigration to destroy European Whites:

  “The man of the future will be of mixed race. The races and classes of today will gradually disappear due to the elimination of space, time, and prejudice. The Eurasian-negroid race of the future, similar in appearance to the Ancient Egyptians, will replace the diversity of peoples and the diversity of individuals. Instead of destroying European Judaism, Europe, against her will, refined and educated this people, driving them to their future status as a leading nation through this artificial evolutionary process. It’s not surprising that the people that escaped from the Ghetto-Prison, became the spiritual nobility of Europe. Thus, the compassionate care given by Europe created a new breed of aristocrats. This happened when the European feudal aristocracy crashed because of the emancipation of the Jews [due to the actions taken by the French Revolution] ”

  Onafgezien van het importeren van een kiesvee en goedkope arbeidskrachten, gaat het bij deze massale immigratie over heel wat meer, namelijk het liquideren van de blanke Europese bevolking. Als men rond kijkt, en men dient geen genie te zijn, kan men zich rekenschap geven dat het einddoel niet ver meer af is.

  Wat Bartje betreft met zijn Latijnse volzinnen volstaat het één citaat te vermelden van Cicero(ik heb alleen de Engelse versie) :

  “A nation can survive its fools, and even the ambitious. But it cannot survive treason from within. An enemy at the gates is less formidable, for he is known and carries his banner openly. But the traitor moves amongst those within the gate freely, his sly whispers rustling through…all the alleys, heard in the very halls of government itself.

  For the traitor appears not a traitor; he speaks in accents familiar to his victims, and he wears their face and their arguments, he appeals to the baseness that lies deep in the hearts of all men. He rots the soul of a nation, he works secretly and unknown in the night to undermine the pillars of the city, he infects the body politic so that it can no longer resist. A murderer is less to fear. The traitor is the plague.”

  – Marcus Tullius Cicero

  Zoals door de redactie vermeld is, heeft Bartje inderdaad een “geheime agenda”, maar niet de goede.

  http://henrymakow.com/2014/05/the-eu-and-faux-far-right.html

 4. En in BDW heb ik geen enkel vertrouwen en kan er mij iemand zeggen in welke groep de Europese NVA vertegenwoordigers zullen zetelen

  • Wij zitten ook te wachten op de uiteindelijke keuze. Het zal in geen geval bij de groep FN-Wilders-VB en co. zijn. Misschien bij EFD, waar UKIP deel van uitmaakt. Ook is het wachten op de AfD, die in alle voorgaande verklaringen aan de pers, heeft medegedeeld met wie ze NIET in zee willen gaan, o.a. UKIP en FN.

Reacties zijn gesloten.