Sancties

Afbeeldingsresultaat voor schandpaal cartoon

Terwijl het o-zo-verdraagzame Westen de Syrische burgerbevolking met sancties meent te moeten straffen omdat Assad hun president is, die halsstarrig weigert te verdwijnen, zitten nog steeds honderdduizenden Syriërs in vluchtelingenkampen, zowel in Syrië zelf, als in het buitenland. Stop de hypocrisie! Hef die sancties toch eindelijk op zodat het land terug kan heropgebouwd worden, de infrastructuur hersteld, voedsel en medicijnen geleverd , de diplomatische betrekkingen opgenomen worden… opdat de vluchtelingen kunnen terugkeren naar hun vaderland. En stop met de verdediging, resp. steun, aan de zgn. gematigde rebellen in Idlibistan, waar Al Nusra en de Oeigoeren samen met de door Turkije gesteunde milities de lakens uitdelen.

Enkele beelden van de miserie

Libanon: vluchtelingenkamp
Lamentabele gezondheidszorg in Hama
Al Nusra (HTS) blokkeert internationale hulp in Idlibistan


Betoging en oproep om de sancties op te heffen