Politiek-incorrecte slavernij als “zielig verhaal” geklasseerd

“Het aantal Europeanen dat ‘enige tijd’ in islamitische slavernij ‘doorbracht’ in de drie genoemde eeuwen – in plaats van de door historicus Robert Davis gehanteerde 250 jaar – moet in werkelijkheid zelfs een veelvoud van die 1 miljoen christelijke slaven in Noord-Afrika zijn geweest. Een niet-gering aantal Europese christenslaven werd immers via de Ottomaanse hartlanden uit Rusland en de Balkan gevoerd, en viel daarom buiten Davis’ studie. Zo zou het Ottomaanse Rijk, volgens de gerenommeerde Turkse historicus Halil Inalcik, tussen 1450 en 1700 zo’n 2,5 miljoen Poolse, Russische en Oekraïense slaven via de Krim hebben geïmporteerd.”

Verneem meer: Omvang christenslaverij onderschat – Wie koopt een kristen?

Historicus Piet Emmer schreef er een boek over: “Het zwart-wit denken voorbij”.

“… Want geschiedenis is een permanent proces van verandering maar is ook meer en meer een inquisitiegeschiedenis geworden, met schuldverklaringen en eisen van genoegdoening en excuses. De trotse zekerheden van toen zijn de schaamte en schande van nu. In praktijk worden steeds vaker moderne maatstaven op het verleden geprojecteerd. De Gouden Eeuw, de foute standbeelden, het hulpje van Sinterklaas. Het lijkt alsof alle geschiedenis het dezer dagen moet ontgelden… Zodoende ontstaat dezer dagen meer en meer een sterk verwrongen beeld van gevoelige historische onderwerpen als kolonialisme, slavernij en migratie en wordt het item ondoordacht en argeloos op de politieke agenda’s geplaatst zodat een sereen debat praktisch onmogelijk wordt. Want hoe het er werkelijk aan toeging – uiteraard anders dan tegenwoordig – blijft buiten beeld en verziekt als een virus de publieke opinie en de sereniteit in de samenleving…”