Op de korrel genomen: onderwijsrevolutie (4)

 wijze-uilOnderwijsrevolutie  (4)

4.   Attestering

Hoewel daar vorig jaar nog veel over te doen was, schaft het masterplan het B-attest zo goed als af en wordt het C-attest aan zeer strenge voorwaarden gebonden. Enkel in het eerste jaar zou nog een B-attest kunnen worden uitgereikt. In de context van een ‘echte’ brede graad, valt zoiets nog te begrijpen. Maar aangezien die toch niet consequent wordt ingevoerd, blijft een zeer nuttig oriënteringsinstrument als het B-attest broodnodig.

De gevolgen van de de facto afschaffing van de attesten laten zich raden. Ofwel zal zittenblijven meer voorkomen (maar dat wil men juist vermijden), ofwel leidt dit tot een devaluatie van het diploma (een trend die overigens al jaren is ingezet).

5.    Gevolgen voor het lager onderwijs

De gevolgen van het masterplan voor het lager onderwijs zijn ook niet min. Het feit dat maar liefst 3 vakken door vakleraars (‘bijzondere leermeesters’) zullen kunnen worden gegeven (techniek en wetenschappen, muzische vorming, Frans), is een ondoordachte ingreep.

Er bestaan geen leerkrachten die opgeleid zijn voor de drie aangeduide domeinen in het lager onderwijs. Daar simpelweg regenten of zelfs masters voor inzetten is niet aangewezen. Het zou anderzijds nog jaren duren vooraleer we over vakleerkrachten beschikken met een specifieke opleiding voor die domeinen. Dergelijke leerkrachten zouden ook een groot aantal lagere scholen moeten bedienen, zich voortdurend moeten verplaatsen en heel veel personeels- en evaluatievergaderingen moeten volgen.

Bovendien perkt de inzet van vakleerkrachten de tijd in van de klasonderwijzer om met zijn leerlingen bezig te zijn en hen te evalueren. En het introduceren van techniek zal hoe dan ook ten nadele zijn van uren taal en wiskunde. We dreigen straks leerlingen lager onderwijs te hebben met te lage competenties voor die vakken.

Wordt vervolgd.

 

2 gedachten over “Op de korrel genomen: onderwijsrevolutie (4)

  1. Wees maar zeker, de chaos die de achtereen opvolgende socialistische ministers hebben veroorzaakt hebben geleid tot een catastrofe qua taal(spelling), wiskunde (maal-en deeltafels), inzet, het onderwijs is één grote papiermolen geworden. Het achterliggend idee achter deze teruggang van ons Vlaams onderwijs is waarschijnlijk de gedachte dat vooral aandacht moet besteed worden aan de leerlingen die de moeite niet meer willen doen om te leren, wie zouden dat zijn denk je?

Reacties zijn gesloten.