Omvolking? Omvolking!

De Grote Omvolking bestaat niet maar Le Monde heeft ze wel gezien

We kennen intussen het verhaaltje van de mainstreammedia, in Vlaanderen maar ook in de rest van West-Europa: de omvolking is een complottheorie, berust op niets en bestaat dus niet. Een complot, uitgevonden door enkele uitgekookte rechtse auteurs. En toch: ondanks het feit dat de omvolking niet bestaat, sijpelen er zelfs in de mainstreammedia berichten door die erop wijzen dat er iets aan de hand is.

Zo was er dat interview in de Franse krant Le Monde van 14 augustus, waarin Ben Judah, die zich voorstelt als Frans-Britse journalist en onderzoeker, aan het woord komt over zijn boek This is Europe: The Way We Live Now. De journalist van Le Monde probeert de conclusies van deze Ben Judah weer te geven en die zijn belangwekkend.

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

Een snelle omvolking van West-Europa is aan de gang

Een eerste conclusie van Ben Judah uit zijn 5 jaar onderzoek in West-Europa is dat de migratie diepe sporen trekt. “Europa is altijd onderhevig geweest aan migratiegolven”, is één van de officiële EU-stellingen, een normaal gegeven dus. Wetenschapper Ben Judah stelt echter dat de golven dit keer van een gans andere orde zijn en dat Europa demografisch en cultureel ten gronde verandert. “Europa wijzigt demografisch, cultureel, etnisch. Dit feit ontkennen, de invloed van migratie, de veroudering van de bevolking en de economie van goedkope arbeidskrachten ontkennen, komt erop neer dat men de discussie overlaat aan de verdedigers van complottheorieën, die menen dat de omvolking op touw is gezet door een soort schaduwelite (…) Ik wil deze complottheorie ontkrachten door de werkelijkheid te tonen”. De werkelijkheid van een omvolking dus.

Ironisch toch hoe de zaken verlopen, om niet te zeggen: verschrikkelijk. Eerst houdt men vol dat de Grote Omvolking niet bestaat. Nu blijkt ze dus wel te bestaan, maar het zou een goede zaak zijn. Nog even, morgen misschien al, zal men zeggen dat het een voldongen feit is en dat er geen weg terug is. Want de conclusies die Ben Judah uit de Grote Omvolking trekt, blijven dezelfde: omarmt de Omvolking. Terwijl het misschien goed (en democratisch!) zou zijn mochten de Europeanen hierin zelf nog een zegje zouden hebben?

Peter Logghe

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan