Nog enkele om in te kaderen…

… uit de Carrefour.

Met dit ontkalkingsmiddel zou je zelfs kunnen “opstijgen”:

Examen dictee in het lager onderwijs: “onmiddellijk” heeft dubbele ‘d’ en ‘l’

Uitzonderlijke aanbieding:

Carrefour bedriegt haar klanten