Nieuw verbodsteken

Verboden zich op te blazen

Na waarschuwingen van de staatsveiligheid voor een verhoogde kans op islam-terroristische aanslagen in het land b nam de belgische overheid drastische en afdoende maatregelen om de bevolking te beveiligen.

Wes Hardin