Nederland toont gezond verstand

Asielzoekers uitgezet in natuurlijke habitat

‘Bedreigde menssoort gedijt beter in Irak of Somalië’

Het kabinet gaat asielzoekers uitzetten in hun natuurlijke leefomgeving. Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) en staatssecretaris Sharon Dijksma (Natuurbeheer) hebben daar samen een plan voor opgesteld.

Volgens Teeven is opvang in Nederland niet zinvol: “Dit soort mensen is niet op zijn plaats in Goes of Ter Apel. Ze vormen bovendien een bedreiging voor de inheemse Nederlandse menssoorten.”

Dijksma vult aan: “Daarom heeft het de voorkeur om ze in hun natuurlijke habitat te herintroduceren. Een asielzoeker gedijt veel beter in de steppewoestijnen van Irak of de hooglanden van Somalië.”

De staatssecretaris benadrukt de positieve gedachte achter het plan: “Ik kijk uit naar de gelukkige gezichtjes van jonge asielzoekers als ze eindelijk hun vrijheid terug hebben. Deze mensen moeten niet verpieteren in kleine rijtjeshuizen in de beklemmende verzorgingsstaat. Zij horen onbevangen te kunnen dartelen in een fris mijnenveld, onder de zoete schaduw van een waterval.”

Hoogleraar Bert Bokhoven van de Universiteit van Wageningen plaatst echter vraagtekens bij het nieuwe uitzetbeleid. “Een natuurlijke leefomgeving betekent ook natuurlijke vijanden, zoals overheden. De vraag is of je een bedreigde menssoort als de asielzoeker daaraan bloot wilt stellen. Ze staan immers al onder aan de voedselketen.”

Dijksma stelt dat die risico’s wel meevallen. “Als de populatie bedreigd wordt, kunnen we altijd het budget voor ontwikkelingssamenwerking inzetten om ze bij te voederen.” Ze verwacht echter dat de asielzoekers in hun natuurlijke habitat zullen floreren. “Ik acht de kans groter dat we er uiteindelijk voor zullen moeten kiezen om er een aantal te laten afschieten. Maar wie dan leeft, wie dan zorgt.”

Natuurmonumenten en Stichting Vluchteling reageren enthousiast op de plannen van het kabinet. Bestuursvoorzitter Femke Halsema van Stichting Vluchteling: “Asielzoekers horen niet thuis in Nederland, maar in de natuur.”

Rudolf Julius en Diederik Smit • Speld Logo