Militaire superioriteit van het land b

Dit stukje belgische militaire marcheersuperioriteit staat op Youtube in de “humor”-afdeling en wordt internationaal op applaus onthaald.

Zoals: “Waarom duurde het twee en een halve week eer de Duitsers het land b konden overwinnen?” Antwoord: “Ze hadden daar een superwapen. De Duitsers bestierven het van de slappe lach.”
Of: “Het énige land ter wereld met een gehandicaptenleger.” En ter verdediging: “Toon wat respect voor de psychisch lijdenden.”

De Chinezen hielden het bij het spreekwoord: “Hang je vuile was niet buiten”.