Menselijk haar als oliebestrijder

Blijkbaar kan ons haar ook ingezet worden om olielekken te bestrijden. Volgens deze NGO – Matter of Trust – kan menselijk haar olie filteren à rato van 1 / 5: dus 1 kg menselijk haar zou het vijfvoudige aan olie uit het water kunnen halen.

Te ver van uw bed? Dichter bij huis zou uw kippenhok tegen een vraatzuchtige vos beschermd worden als men rond het kippenhok/ren menselijk haar op de grond strooit. Moet wel regelmatig ververst worden; de geur van de mens zou na een tijdje afnemen.