Men zegge het voort

Aankondiging FreddyHeeft het nog zin rechters aan te stellen in dit corrupte land ?

Regelmatig schreven we bijdragen in verband met onbegrijpelijke beslissingen van sommige rechters. We stelden ons dan ook regelmatig de vraag hoe het mogelijk was dat sommige rechters totaal ongestraft en zonder het minste probleem de meest zinloze beslissingen konden nemen en steeds op post konden blijven. En nu stellen we voor de zoveelste maal een onbegrijpelijke beslissing vast voor een gebeuren waarbij we zelf betrokken partij zijn.

Waarover gaat het?
Het gaat over de vereffening van Koninklijk Berchem Sport v.z.w. Een dozijn jaar geleden werden we aangesteld als vereffenaar van deze v.z.w en snel bleek het dat er bij die v.z.w. allerlei zaken waren gebeurd waarbij men op zijn zachtst uitgedrukt de wenkbrauwen diende te fronsen. De schuldenberg bleek in de tientallen miljoenen BEF te lopen. Jaren huurachterstand bij de Stad Antwerpen zodat de openstaande schuld meerdere miljoenen bedroeg; miljoenen schuld bij de belastingen, bij de BTW, bij de RSZ. Al deze overheidsinstellingen hadden in totaal ongeveer een dertig miljoen te trekken.

Aanzien we toen ook afgevaardigd-beheerder waren van de N.V. die het stamnummer en de ploeg van de v.z.w. had overgenomen  wensten we geen enkel negatief bericht in de pers en betaalden we via de N.V. of uit eigen zak allerlei kleinere schulden van de v.z.w.
die hier en daar opdoken. Meestal ging het over leveranciers die nog steeds verder werkten met onze N.V.

Maar aangezien de vroegere grote baas van Koninklijk Berchem Sport v.z.w., Mevrouw Suzy Coeck, blijkbaar van de aardbol was verdwenen en ons geen enkel papiertje uit de boekhouding wou toevertrouwen, legden we klacht neer tegen onbekenden bij de rechtbank met het verzoek ons te willen helpen om de boekhouding in handen te krijgen zodat we zouden kunnen starten met onze vereffening.

We noteerden toen allerlei verklaringen van personen, uit de omgeving van de vroegere voorzitster, die we toen als belachelijk bestempelden. Volgens de ene was al het geld van de verkochte lootjes van een grote tombola verdwenen zonder dat de tombola ooit werd georganiseerd.  Volgens een andere was de boekhouding in brand gestoken. Nog volgens een andere was de boekhouding meegegeven met de reinigheidsdienst.

Weer andere bronnen spraken van onderzoeken in verband met niet aangegeven BTW, problemen met grotendeels zwarte verkopen in de kantine enz.enz. De v.z.w. was een financieel kerkhof dat aan elkaar hing door fraude en bedrog. Ook de verklaring dat Mevrouw Coeck zou hebben beweerd geen schrik te hebben van Van Gaever en dat deze laatste nog wel eens zou schrikken als hij zou te weten komen welke belangrijke vriend ze had bij de rechtbank en dat deze haar had gezegd geen enkele angst te moeten hebben en alles wel zou “geregeld” worden, wuifde ik allemaal als lachertjes weg.

Toen we maar niets hoorden van de overheid namen we als vereffenaar contact op met “het gerecht” om naar de stand van zaken te informeren. Tot onze grootste verbazing werden we er op gewezen dat een onderzoek “geheim” was en het niet onze taak was te informeren naar de stand van zaken. “Als er iets moet worden medegedeeld dan zijn “wij” het die het initiatief zullen nemen en we verzoeken U nu duidelijk ons niet meer
op te bellen of ons te komen bezoeken. Onderzoeken nemen nu eenmaal veel tijd in beslag en U moet wachten tot U van ons bericht zal ontvangen.”

En we bleven wachten…….

Na verloop van enkele jaren trokken we tot tweemaal toe terug naar het justitiepaleis en maakten telkens ons beklag bij de onderzoeksrechter van dienst. Telkens vernamen we dat het niet de gewoonte was dat een onderzoeksrechter zich ging inlaten met een dossier
van een andere onderzoeksrechter maar men begreep mijn probleem. Telkens werd ik verzocht nog wat geduld te hebben en de uitslag van het onderzoek af te wachten.

Toen ik dit jaar een brief van de rechtbank ontving waarbij ik op mijn plichten als vereffenaar werd gewezen en waarbij men nu dreigde me te gaan vervolgen omdat ik mijn vereffening  niet binnen een redelijke termijn had afgesloten werd ik boos. Ik trok opnieuw naar het justitiepaleis en vroeg nu naar de stand van zaken. En ditmaal en na vele jaren kreeg ik een duidelijk antwoord!!!!

PARKET VAN DE PROCUREUR DES KONINGS TE ANTWERPEN
 
Dhr.Van Gaever Frederik
Vereffenaar Koninklijk Berchem Sport v.z.w.
 
 Geachte Mijnheer,
 
Hierbij kan ik U melden dat het dossier geseponeerd werd op 27 november 2001 wegens onvoldoende bewijzen.
 
U kan mij toelating vragen om inzage te nemen en/of afschrift te laten afleveren van het strafdossier.
 
Met achting,
 
De secretaris van het Parket
Debbie Huygens

!!!!!!! onvoldoende bewijzen???????????
 
Suzy Coeck had dus gelijk! Ze had inderdaad een lange arm bij justitie!
Justitie vroeg me nooit naar bewijzen en hield me jaren in de onwetendheid en voor de gek. Blijkbaar beslisten al die overheidsbedrijven over het met liefde bedekken van tientallen miljoenen BEF aan schulden ter ere van Koning Voetbal of om Mevrouw Coeck te plezieren.

Ik wacht nu op een volgende actie van de overheid tegenover vereffenaar Van Gaever. Op dat ogenblik hoop ik de kans te krijgen om te bewijzen dat diegene(n) die dit dossier wegens onvoldoende bewijzen heeft(hebben) geseponeerd hetzij beroepsknoeiers waren of nog erger.

BAH. Honderdmaal BAH.

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever