Men moet een geweten hebben…

… om zich te kunnen schamen.  Waarheid of leugen, verzinsels of roddels: het doet er niet toe.  Een dag nadat Stevaert in het Albertkanaal voor de dood koos, getuigt het van een immens gebrek aan gevoel, aan ethiek, dit ‘opiniestukje’ als een in memoriam neer te pennen.

Na enig speurwerk hebben wij het bewuste artikel van gifkikker Camps teruggevonden.

Hier gaan we.  Onverkort.  Geleend bij DM, omdat het bruggetje naar dit kwaliteitsblad buiten werking gesteld was.  Onze verontschuldigingen hiervoor; normaal verwijzen wij door uit respect voor het auteursrecht.

“Uiteindelijk was er alleen nog schaamte
Hugo Camps is columnist van deze krant.
Populistischer dan deze socialist waren ze ter linkerzijde tot dan toe niet geboren
Ooit schreef ik dat Steve Stevaert een Hugo Chávez was, maar dan op zijn Limburgs. Populistischer dan deze socialist waren ze ter linkerzijde tot dan toe niet geboren. Moeiteloos overvleugelde hij Louis Tobback in oneliners en Moeder Teresa in sentiment.

Zoals alle populisten kon hij niet leven met de minste kritiek. Later mocht ik ervaren dat hij een zwarte lijst hanteerde voor weerspannige scribenten. Ik voelde me overigens in goed gezelschap. Tijdens een etentje met gemeenschappelijke vrienden hoorde ik hoe hij de journalistiek afbrandde tot ‘kakkerlakken’. Dat een vooraanstaand journalist hem in zijn commentaren tot schijnheilig paterke van Hasselt had gestempeld, zou niet vergeten en vergeven worden. Zei hij met zoveel woorden.

De behaagzieke volksmenner had naast een vrouwelijke ruis ook een tirannieke binnenkant. Stevaert schuwde het eliminatie-denken niet. Er mocht bloed vloeien, ook in de familie.

Een machtspoliticus dus die meer gezelligheid speelde dan er in hem aanwezig was. Meester van de persoonsontdubbeling ook. Wel strategisch slim en niet te beroerd om de demagogie van smartlappen na te zingen.

Bazig was hij altijd al, ook toen hij nog cafébaas in Hasselt was. Stevaert was eigenaar van een aantal hippe kroegen voor jongeren. Streng voor zijn personeel, bij het snauwen af en zuinig. Tot een rondje van de baas kwam het nooit, maar de jeugd vond hem sympathiek. Dat kwam vooral door zijn parler vrai, dat in het Limburg van de jaren 70 niet al te uitbundig werd beoefend. De achterkamertjespolitiek regeerde onder het eindeloos durende CVP-bewind.

Zijn steile opgang in de volksgunst had ook te maken met personele bloedarmoede in andere partijen. En ook: kameraad Willy Claes raakte steeds meer afgebladderd. Steve en Willy vonden elkaar alleen nog in het verdelen van macht en prestige. De partij als vehikel, niet als overtuiging.

Het socialisme moest gezellig worden.

Het was een nieuwe wind die de regentenmentaliteit van de oude rode garde doorbrak. Voor Stevaert was socialisme eerder een gezelschapsspel met veel tombolaretoriek. Landelijke bekendheid kreeg hij als burgemeester van Hasselt met zijn gratis-openbaar-vervoerverhaal. Het maakte indruk in binnen- en buitenland.

Een van zijn kleine triomfen was dat Wouter Bos hem tijdens zijn verkiezingscampagne naar Nederland haalde om de achterban uit de doeken te doen waar en hoe voor socialisten stemmenwinst te rapen viel. Steve voelde zich gestreeld in zijn deskundigheid, zou hij later zeggen. In Nederland pleitte hij ongegeneerd voor een visioensocialisme. Niet het kleine gepruts aan linkse wetten en bezwaren, de politiek als overstijgend project.

Een van zijn visioenen die hij als gouverneur bepleitte, was een verregaande samenwerking tussen Belgisch en Nederlands Limburg. Hij zei het mooi in zijn beleidsnota: “Grenzen zijn littekens uit een ver verleden, zij vormen het denken en remmen ontwikkeling en vernieuwing af.” Zijn eigen gouverneurschap leek nochtans vooral een surplace om even bij te slapen. In die functie is zijn historische stempel nihil.

Stevaert zocht als politicus altijd de onderbuik van zijn kiezers. Niet met ranzig populisme, wel met doortrapte feeling voor de ergernissen en gevoeligheden van de burger. In de Vlaamse regering dribbelde hij de liberalen met de afschaffing van het kijk- en luistergeld. Altijd zocht hij naar manoeuvreerruimte met een grote symboliek. In ideële grandeur kon hij naast zijn vriend Fidel Castro staan. Niet dat hij een roekeloze hervormer was, alles bij hem was steekvlampolitiek.

Berekend idealisme.
Na zijn politieke barricadejaren zocht hij de luwte op van sociaaleconomische gremia. Cumulerend in bestuursraden, van Infrax en Ethias tot voorzitter van een havenproject in Vietnam en van de culinaire gids GaultMillau. Zijn coming out als getalenteerde amateurkok paste ook weer perfect in de volkshype die was uitgebroken rond het fornuis. Binnen de kortste keren had hij zichzelf verliteratuurd met het boek Koken met Steve.

Lang voor de verkrachtingszaak die hem voor de rechter zou leiden, wisten intimi dat Stevaert ook een DSK-kantje had. Voorzichtig, op zijn Limburgs maar toch met taaie, bijna dwangmatige belangstelling voor vrouwen. Ooit zei hij me dat hij zo gelachen had toen André Cools woest uit een vergadering over communautaire heisa wegliep met de woorden: “Je vais baiser.”

De ex-voorzitter van de sp.a ging zich steeds meer bewegen in Brusselse salons. Waar niet de erotische bekrompenheid van het bronsgroen eikenhout heerste. Brussel werd zijn biotoop van lust en verliefdheid. Gedoe met een Marokkaanse schone kon niet uitblijven. Als politicus was hij meestal ‘tot maat’ in staat geweest, als bourgondische minnaar in Brussel viel hem dat moeilijker. Het gezellige socialisme was erotisch socialisme geworden. Gulzig, niet al te fijnbesnaard, machtsbewust.

Uiteindelijk was er alleen nog schaamte.”

28 gedachten over “Men moet een geweten hebben…

  • OK, we weten het. De vrouwen hebben het weer gedaan. Verkrachtingen zijn eigenlijk koffiekransjes.

   • Neen, verkrachtingen zijn vaak sex met instemming. Het is een pure schande hoe vrouwen daarover liegen als de dader genoeg geld heeft, en een nog groter schandaal hoe dat door iedereen geloofd wordt ook nog. Denk aan DSK. Er moet een gevangenisstraf komen voor zulke valse aantijgingen, waarvoor in de VS een 18-jarige jongeman levenslang kan krijgen, beeld je even in. Maar ja, vrouwen zijn nu eenmaal verwende prinsesjes op een verhoogje (een columniste in Elsevier)

    • Mannen die er prat op gaan ongenaakbaar te zijn vallen doorgaans het diepst wanneer de realiteit onderscheiden wordt van de fictie.
     Wat het sosse clubje SPa als zowel Ps betreft heb nooit anders geweten dat in die kringen het ene sex schandaal na het andere opvolgde,idem corruptie.
     Speciaal voor Frans: het moet u dochter maar zijn dat het slachtoffer is /was van dergelijke machtswellusteling zijn afwijkingen.
     Mijn respect en medeleven gaat uit naar het slachtoffer: moed.

     Dat Steve Stevaert “verzopen” is in het “Albert” kanaal symboliseert een x file B.

     • Als het mijn dochter was die ‘s avonds alleen met een man gaat eten en hem daarna nog volgt naar zijn verlaten bureel ook , zou ik ervan overtuigd zijn dat ze instemde.
      Als jij dat niet inziet, ben je te naief voor deze wereld.

     • En als ze het dan 4 jaar nadien ging aangeven, zou ik haar onterven.

    • Maak daar maar negen van, want ik ga vanavond die van ons ook nog eens verkrachten zie, want dat is alweer een week geleden. Je leest het wel als ze klacht indient.

    • Dit is zo’n voorbeeld van een verkrachting waarover jij het hebt: (hln)

     ‘In november 2014 werd in het blad ‘Rolling Stone’ ene ‘Jackie’, eerstejaarsstudente, opgevoerd die beweerde op de campus te zijn verkracht door zeven mannelijke medestudenten. Ze beschuldigde de universiteit ervan seksueel geweld van vrouwen stelselmatig te negeren. Al snel na publicatie ontstond twijfel over de betrouwbaarheid van het stuk. Rolling Stone zelf gaf toe dat het nooit contact had gezocht met de beschuldigde mannen om wederhoor te plegen.

     Gefaald op alle vlakken
     Het tijdschrift liet de zaak tot de bodem uitzoeken door de Columbia School voor Journalistiek. Hun oordeel is dat het blad op alle vlakken gefaald heeft: bij het checken van de feiten, bij de verslaglegging en bij de eindredactie. Daarna trok het blad het verhaal in. Het zegt de aanbevelingen voor de journalistieke praktijk over te nemen.’

     • Wij stellen voor dat het thema ‘verkrachtingen’ hiermee gesloten wordt.

  • Ik denk niet dat het verkrachtingstevaertslachtoffer iets uit haar duim gezogen heeft , tenslotte heeft Stevaert zichzelf veroordeeld tot de “doodstraf ” De grootste leugenaars zijn niet de mannen noch de vrouwen maar diegenen die beweren dat ge ten paradijze van Allah , kunt beschikken over 72 maagden als ge jezelf opblaast en een hoop onschuldigen mee de dood insleurt !

  • Levenslang? Verkrachters zijn de lucht niet waard die ze inademen en moesten ter plaatse worden neergeschoten, opgehangen of gelyncht (naar keuze en omstandigheden).
   En misschien is er af en toe een vrouw die liegt over een verkrachting, maar voor elke vrouw die daarover liegt, liegt er groot veelvoud aan mannen over de zogezegde toestemming die de vrouw gaf. Zoals blijkt uit processen en veroordelingen ter zake van de laatste 40 jaar.
   De uitzonderlijke enkeling die zich in een situatie laat manoeuvreren waarbij hij onterecht wordt beschuldigd geeft op zijn minst blijk van een gebrek aan gezond verstand en oordeelvermogen.
   Een verkrachter een gevangenisstraf geven waarbij de kans bestaat dat hij terug vrijkomt, staat gelijk met het maken van volgende slachtoffers, want het recidivisme bij verkrachters ligt rond de 60 tot 70%*, het zijn gewoonlijk zwaar gefrustreerden, bewijs hiervoor is dat verkrachting in de islam als een normale praktijk wordt beschouwd, waarvan de nodige bewijzen voorhandig zijn en dagelijks worden bijgeleverd.
   Noch verkrachters, noch personen die de verkrachting minimaliseren of er uitvluchten voor verzinnen zouden in geen enkel geval op ons medeleven of sympathie mogen rekenen.
   * In landen van Noord-Amerika en Europa, de cijfers zijn stijgende.

   • ‘Zoals blijkt uit processen en veroordelingen ter zake van de laatste 40 jaar.’ WH? In het VK leiden nog amper 15% van de verkrachtingen tot een veroordeling.
    En sex is toch leuk? Als je oom je dan toch te grazen heeft terwijl je ouders even weg zijn, maak er dan het beste van, zoals die Indische minister vorig jaar al zei.

   • ‘ dat verkrachting in de islam als een normale praktijk wordt beschouwd,’ WH? Je weet blijkbaar niet veel van de islam af, want daar wordt juist de vrouw gestraft wegens uitlokking.

    • Zo te lezen weet je zelfs niet het minste over de ganse problematiek en lul je wat uit je nek, zoals trouwens de meeste moslims.

    • Heel juist Franske, ook geiten en schapen hebben diezelfde uitlokkende verdorvenheid.
     Moraal van het verhaal Franske,.. blijf bij de les: de verdorven macht!

   • Beste Wes,
    De gepaste straf voor een verkrachter? Zijn slufke afsnijden en stilletjes laten leegbloeden. Mijn keuze hé.

   • ‘moesten ter plaatse worden neergeschoten, opgehangen of gelyncht ‘
    Ik vroeg mij al lang af waarom je de naam van een beruchte moordenaar gebruikte, WH, maar ik denk dat ik het nu weet.

 1. Wie Stevaert, zijn ideeën, en de door hem (in)direct benoemde ambtenarij kende of kent, zijn viscerale haat tegen en minachting voor de werkende modale Vlaamse burger (zie o.a. ruimtelijke ordening destijds, de gevolgen met die statutair benoemde rode en groene administratie zeulen we nog voor lang mee) weet dat dit stuk van Camps helemaal niet ‘over de schreef’ is. Verre van. Ik ben geen fan van Camps, maar een beetje waarheid mag toch ook al eens komen boven drijven…. Of niet soms ?

  • Waarheid. De ene zijn waarheid is de ander zijn leugen. ‘t is de manier waarop, Eddy. Herinner je MRM en de erevoorzitter. Niets dan leugens en bedrog. Partij kapot, vriendschappen kapot, twee huwelijken kapot. Kinderen een speelbal. En de media als bühne. En toch bleef het VB heel sereen; bij ziekte en de dood blijft men in de eerste plaats een mens. Die analyse had a) op een later tijdstip b) serener gekund.

 2. Ik sluit me bij de inbreng van Eddy aan ook ik ben ben geen fan van Hugo Camps maar ik denk wel dat Hugo hier de nagel op de kop tikt, Langs de andere kant zou de media/pers en de mensen die nu blèren dat men respect heeft voor de man Steve Stevaert en zijn beslissing(en) ook zo sereen zalvend hem het slachtofferkleed aandoen mocht het hier om bv Filip Dewinter gaan. Ik denk het niet!

 3. “hier lig ik,dik tegen mijn goeoeoestiiing”( grafschrift steve)

  • ‘hier lig ik, dik tegen mijn goesting’
   Wat moeten we daar nu bij denken? Toch niet dat de sossen hun hand niet omdraaien voor een leugentje meer of minder? Hoe kan je daar nu tegen je goesting liggen als jezelf een handje meehielp om er rapper te liggen?

 4. Nog enkele losse bemerkingen :
  1. Nog voor het lichaam was gevonden had men het al over een “zelfmoord!!”.
  Het enige wat men nu met zekerheid kan stellen is dat een lijk uit het water werd gehaald. Er blijken ook geen getuigen te zijn. Dit wil zeggen dat men eerst de lijkschouwing en desgevallend ook een toxicologische analyse, dient af te wachten om de juiste doodsoorzaak te kunnen bepalen. De vraag is natuurlijk of deze verslagen van deze onderzoeken(voor zover ze hebben plaatsgevonden) gaan bekend gemaakt worden.
  2. Alles wat links is, is voor euthanasie, en zelfmoord is dan ook een vorm van euthanasie. Zoals Anna het dan ook stelde : “hoe kan hij daar dan tegen zijn goesting liggen??”. Tenzij natuurlijk dat er hulp geweest is!!!
  3.Een bruggetje naar de weblog van Willy Van Damme :
  https://willyvandamme.wordpress.com/2015/04/02/het-drama-van-steve-stevaertde-zwakheid-van-de-mens/#comments
  Bekijk ook de commentaren.
  4.Een doorverwijzing door de raadkamer naar de correctionele rechtbank gebeurt op basis van aanwijzingen dat de verdachte schuldig zou kunnen zijn aan de ten laste gelegde feiten. Het is de correctionele rechtbank die ten gronde oordeelt of dit ook het geval is. Een doorverwijzing door de raadkamer naar de correctionele rechtbank is dus een procedure kwestie. Voor de correctionele rechtbank kan dan trouwens in bepaalde gevallen een behandeling gevraagd worden met gesloten deuren. De vraag is dan ook op een dergelijke regeling van procedure het overlijden van Stevaert kan uitgelokt hebben. Te meer dat tot dan toe alles in de grootste geheimhouding is verlopen.
  5. Het artikel van Camps is inderdaad vatbaar voor discussie. Hier stelt zich ook de vraag : Handelde Camps op eigen initiatief of ingevolge een opdracht van derden. Buiten het “venijn” van Camps staat er niets in.
  In andere artikels wordt wel verwezen naar de zakelijke belangen van Stevaert, die relevanter zijn dan het “venijn” van Camps.
  Het m.i. belangrijkste element staat er niet in : namelijk dat Stevaert een vrijmetselaar was en lid van de loge La Tolérance. Ik heb daar in een eerdere reactie naar verwezen. Dit is van belang gezien bepaalde aspecten van dit overlijden een bepaalde symboliek uitstralen. En dit gebeurt dan niet louter toevallig.

 5. Enkele dagen geleden werd hier de herinnering aan Haider nog eens opgehaald. Wat een verschil in de media tussen Stevaert en Haider. De eerste werd de hemel in geprezen, de tweede met alle zonden van Israël beladen en dan in bijzonder die van somorra en gommora. Had die man ooit wel iets goeds gedaan?

Reacties zijn gesloten.