In de brievenbus: oproep ondertekening petitie

MM900285281[1]In de brievenbus

Ons bereikte het verzoek onderstaande oproep ter ondertekening van een petitie voor de bescherming, behoud, gebruik van de Nederlandse taal én de bevordering van de Ned.-Vlaamse taaleenheid te plaatsen.  Bij de politiek-correcte formulering van een bepaald segment van de doelgroep hebben wij zo onze  bedenkingen…

Nederlands Vanzelf Sprekend

Teken de petitie!!!

Om de petitie te ondertekenen klik hier

Als inwoners van het Nederlandse taalgebied richten wij ons met deze tweevoudige oproep tot iedereen die verantwoordelijkheid draagt in de politiek, het onderwijs en de media.

Wij doen dat vanuit de overtuiging dat aan allen, wat hun achtergrond ook moge zijn, maximale kansen geboden moeten worden om hun talenten te ontwikkelen en daarmee bij te dragen aan het eigen welzijn en dat van de gemeenschap in eigen land en daarbuiten.

Wij beseffen dat daartoe veel inzet nodig is, op verschillende gebieden. Wij beperken ons hier echter tot de taalbeheersing. Die is immers een fundamentele vereiste om toegang te krijgen tot de wereld van wetenschap en cultuur. Ze is ook onmisbaar om als volwaardig weerbaar lid te functioneren in onze open democratie.

 1. Vanwege de fundamentele rol in het verwerven van kennis en functioneren in de gemeenschap dringen wij aan op versterking van het onderwijs in het Standaardnederlands.
  Wij verwachten ook dat het zo veel mogelijk wordt bijgebracht aan anderstaligen die zich bij ons vestigen, zodat ook zij alle kansen krijgen.
 2. Om culturele en economische redenen dringen wij er verder op aan dat alles in het werk wordt gesteld om de taaleenheid van Nederland en Vlaanderen te bevorderen.

  Die biedt immers de beste garantie om het Nederlands te behouden als volwaardig communicatiemiddel in en voor een gemeenschap van ruim 23 miljoen taalgebruikers.

Wij verwachten van de Taalunie en de beleidsinstanties, vooral die van het onderwijs en de media,dat ze zich daarvoor ten volle inzetten.

Actiegroep Nederlands

Roland Baetens, Leo Camerlynck, Marc Coussement, Peter De Brabandere, An De Moor, Louis De Troij, Ghislain Duchateau, Joep van Hasselt, Pieter Geertsma, Arnold Herman, Hans Nieuwdorp, Marijke Seresia, Theo Strauven, Hubert Sturtewagen, Dirk Van Bogaert, Jan Verhaverbeke, Johan Velghe, Jan Verleyen, Marc Van Outryve, Stijn Verrept, Joris Witkam

Eén gedachte over “In de brievenbus: oproep ondertekening petitie

 1. Akkoord voor het ondertekenen van deze petitie, maar anderzijds mocht er een bijkomende clausule erbij staan; namelijk: dat het handjevol bekakte “taaldeskundigen” het stoppen met de Nederlandse taal MENIGMAAL “bij-te-werken”…
  (eigenlijk zou er moeten staan: verbasterderen) 🙁
  Mijn “eerste schooljaren” begonnen met de “oude spelling” aan te leren: Boomen, visschen, bosschen, roozen, enz, enz.
  Vervolgens waren dubbele klinkers TABOE, en ook de “sche”-uitgang werden er afgekapt….krijg dàt maar eens in de kinderbolletjes geprent dat de taalleraars (verleden schooljaar) fout waren —>en de slechte punten voor taalfouten eigenlijk onrechtvaardig uitgedeeld waren. 🙁
  Enkele jaren làter, voerde men de “voorkeurspelling” in: men schreef eenvoudig op, hoé men de zin uitsprak… èlk in zijn eigen dialect;
  Verbeeld U maar eens dat de geachte redactie van Golfbrekers hun artikels zouden schrijven in …Aaantwaaarps en de Westvloamsche reageerdrs in (elk) under spreektoale
  zoen weereschrievvn (en TOCH waren dié regels taalkundig correct in dié tijden)
  Vervolgens kregen wij op-ons-bord de “vernieuwde spelling”, plus JAARLIJKS nog een “aanvullend boekje” (mèt nieuwe regeltjes)… Dàt allemaal om enkele “taalgeleerden” hun titel te verrechtvaardigen.
  MAAR…. dàt was NOG NIET alles… telkenmale waren de bibliotheken verplicht om.. asap (as soon as possible) hun verouderde boeken in te houden, EN VERVANGEN door exemplaren die gedrukt werden volgens de nieuwe regels.
  De “commercie” moet toch blijven draaien, nietwaar ? pffff.

Reacties zijn gesloten.