Iemand wakker?

De regering en het parlement van het land b gaan niet over één nacht ijs.  Zover is duidelijk.  Al staat Crembo te trappelen om met ‘s lands heer naar Syrië te trekken om de onverlaat, de dicator, mores te leren. Hij mag dat echter niet zomaar in z’n eentje erdoor drukken.

Het Vlaams Belang wil de Kamer vervroegd bijeen roepen om hierover te discussiëren en een beslissing te nemen, in naam van de democratie en in het belang van het vaderland.  Hoewel Crembo een ander besluit voor ogen heeft dan het  VB, dat spreekt vanzelf.  Als je minister bent van de strijdkrachten, dan wil je er af en toe eens mee uitpakken. En die 21 juli-défilé van dit jaar ging compleet de mist in omdat alle aandacht naar Flup de Taaie ging.

Spijtig natuurlijk dat niet alle ministers zo gedreven zijn als hij.  De meesten profiteren nog volop van het zomerzonnetje.

“Vlaams Belang gekant tegen Syrische interventie
Regering kan geen standpunt innemen zonder een door de Kamer goedgekeurde resolutie

De Kamerfractie van het Vlaams Belang dringt erop aan dat de plenaire vergadering vervroegd bijeen wordt geroepen. Net zoals in het Britse Lagerhuis pleit het Vlaams Belang voor een plenair debat aangaande een militaire actie in Syrië.

Terwijl de minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en Defensieminister Pieter De Crem onder VN-mandaat een militaire actie steunen, is in het parlement nog niet het eerste woord over een interventie gezegd. De aankondiging dat de commissies Buitenlandse aangelegenheden en Defensie volgende week zullen worden ‘ingelicht’ is ruimschoots onvoldoende. “Hoewel we ons afzetten tegen het standpunt van Brits premier Cameron inzake een militair ingrijpen in Syrië, is de stemming in het Britse Lagerhuis een toonbeeld van democratie. We vragen niets meer of minder dan dat de federale regering hier hetzelfde doet en met een welomlijnd standpunt naar het parlement komt,” zegt partijvoorzitter Gerolf Annemans.

Het Vlaams Belang heeft zich van meet af aan afgezet tegen een mogelijke interventie in Syrië. Het steunen van de oppositie is een impliciete legitimering van de extremistische rebellen die zich de afgelopen twee jaar hebben bezondigd aan de meest gruwelijke mensenrechtenschendingen en er openlijk voor pleiten een islamitische staat te willen oprichten. De Belgische steun aan een militaire interventie zal op die manier medeverantwoordelijk zijn voor een afrekening met de Syrische minderheden. “Zonder expliciet mandaat in de vorm van een door de meerderheid goedgekeurde resolutie in de Kamer is een dergelijk ingrijpen niet minder dan een negatie van de democratie,” besluit Gerolf Annemans.
Barbara Pas
Fractievoorzitter in de Kamer