“Iedereen”

“De Kerk heeft “geen deuren” en dus mag iedereen er binnenkomen, “iedereen, iedereen, zonder enige uitzondering”…Dat is de boodschap waarop paus Franciscus de meeste nadruk gelegd heeft tijdens de voorbije Wereldjongerendagen in Portugal.

Wie is die “iedereen”? Zijn het de katholieken, die trouw willen zijn aan de katholieke leer, zoals die altijd gepredikt werd, dikwijls met het martelaarschap tot gevolg, zijn het diegenen die de traditionele H.mis willen volgen, die zovele priesters tot heiligheid gebracht heeft? Neen, op de vooravond van de met veel bombast aangekondigde synode, blijkt uit haar “Instrumentum Laboris” dat die “iedereen” in de eerste plaats bedoeld is voor de “gescheidenen en hertrouwden, voor degenen die polygaam zijn en voor de personen die zich als LGBTQ+ uiten”…Daarmee is de toon gezet…”

Lees: De Kerk is er voor iedereen behalve voor de katholieken