Heiligt het doel de middelen?

De titel van onderstaande video luidt: “traditionele Latijnse mis werd verboden, maar Hindoe-aanbidding wordt aanvaard”.

“Origineel, plezant, aangenaam, niet het traditionele… “ noemt een deelneemster de kirtanna-yogasessies in de oude Sint Jacobskerk. “Speciaal“… ook al gaat de opbrengst naar de renovatie van de Rubenskapel.

Wat volgt? Zaalvoetbal-, pingpong-, vogelepikwedstrijden of pokertafels… ???

Ziet u dit gebeuren in een synagoge, in een moskee??? Als een pastoor geen respect meer heeft voor zijn kerk als Huis van God, hoe kan hij dan zijn kudde nog bijeen houden…