Halloween: de feestdag van Laurette O

Er schuilt meer in Laurette O dan haar beminnelijke persoonlijkheid.  We kennen haar als een minzame dame met een adellijke uitstraling.  Een fluwelen stem, een sociale inborst, een open geest, passend in de tradities van de rode kameraden.

Zoals gezegd, er schuilt meer in Laurette O.  Zij is geen lid van de Loge, oh neen, maar wel hoort zij tot de gilde van de Magiërs.  Als solitaire heks, die de hekserij op een ecclectische en eigen wijze bedrijft.  Zij wijdde zichzelf in en groeide in het heks-zijn.  Tegelijkertijd behoort zij tot een coven (heksenkring), die geleid wordt door een hogepriester,  belijdt de ‘wicca’ en dient de Mammon.

Wij konden dit beeld vastleggen tijdens haar meditatie-uurtje:

Onkelinx halloween

Wees voorzichtig bij het vergroten!

Met dank aan Wes Hardin voor zijn wetenschappelijk onderzoek.

 

 

4 gedachten over “Halloween: de feestdag van Laurette O

 1. Waarde Mevrouw Onckelinckx,

  Vergeef me dat ik u in het Nederlands aanschrijf. Indien u soms
  moeite zou hebben met de juiste betekenis van sommige uitdrukkingen,
  kunt u aan uw vader, die samen met Bob Maes in het parlement zat toen
  de PS en de VU samen in de regering zaten, de juiste interpretatie
  ervan vragen.

  Wanneer u teruggrijpt naar het verleden, mag ik u eraan herinneren
  dat de vooroorlogse voorzitter van de unitaire socialistische partij,
  Hendrik De Man, voor collaboratie veroordeeld is. En dat de
  hoofdredacteur van de socialistische “Volksgazet”, Jos Van Eynde, aan
  de Duitse bezetter zijn medewerking aanbood? Nu ja, dit waren
  Vlamingen. Alhoewel uit cijfers blijkt dat er meer Franstaligen door
  het gerecht voor collaboratie veroordeeld werden dan Vlamingen. Leon
  Degrelle, die de hand van Hitler drukte, met de Belgische driekleur
  op zijn mouw, was natuurlijk geen socialist.

  Ik voel me als Vlaming gekwetst door uw “cinema”, uw uitlatingen, uw
  woordkeuze en uw hatelijkheid ten aanzien van mijn volksgemeenschap.
  Inderdaad, het volstaat om uw eigen woordgebruik uit het verleden te
  ontleden, waarbij u Vlamingen betitelde als kwallen en schimmels,
  alsmede deze van uw coalitiegenoot in de Brusselse regering, de heer
  Mangain, alsmede zijn voorgangers van het FDF, om te concluderen dat
  u met een mitraillette op een mug schiet.
  Ik ben zelf in het verleden slachtoffer geweest van hatelijkheden, in
  een periode toen daar geen juridische verweermogelijkheden
  voor bestonden.
  Toen ik in de zestiger jaren van de vorige eeuw in Brussel
  tewerkgesteld was, kreeg ik, samen met mijn Vlaamse collega’s verbod
  om met elkaar Nederlands te praten, op straffe van onmiddellijk
  ontslag. Was dit discriminatie?
  Toen ik in de negentiger jaren in Anderlecht een groep Marokkaanse
  hangjongeren in het Nederlands beleefd vroeg om mij op het voetpad
  door te laten, kreeg ik in het Frans een hoop scheldtirades naar het
  hoofd geslingerd. Hatelijkheden? Waren dit kut-Marokkanen? Wellicht
  zoals er ook kut-Vlamingen, kut-madammen, mannelijke klootzakken,
  enz.. bestaan. Mogen de zaken echter niet meer bij naam genoemd
  worden op basis van feitelijke gegevens?

  Toen ik onlangs in Drogenbos in een supermarkt een vrouw met
  hoofddoek, die me aan de kassa wou voorsteken in het Nederlands
  verzocht om haar beurt af te wachten, werd ik ook hier in het Frans
  bedreigd, dat men mij zou vinden, zodra de islam aan de macht was.
  Moet ik hiervoor naar het Centrum van Gelijke Kansen en Mensenrechten
  stappen? Naar de politie? Kom aan, laat ons niet overdrijven.
  Ik heb wel een vraag, Mevrouw Onckelinkx.
  Wat vindt u van een minister wier gewezen echtgenoot veroordeeld
  werd voor drugshandel, die hem nadien een plaats in haar
  administratie bezorgt?
  Vindt u dat deze minister zou moeten aftreden?
  Kunt u antwoorden met ja of neen en zeggen waarom?

  Bovendien heb ik nog enkele bedenkingen betreffende de
  overweldigende verantwoordelijkheid van de socialisten in het
  verleden (BSP, PSB, SP, SP-A en PS) inzake de huidige belabberde
  toestand van armoede, tekorten in sociale zekerheid, ontwrichting van
  het sociale weefsel en tekort aan energievoorzieningen. Bovendien is
  er het ontstaan van een mentaliteit die persoonlijke
  verantwoordelijkheid en solidariteit vervangt door collectieve en
  ondoorzichtige toelagen waar alleen de politiek nog controle over
  heeft. Sta me toe me even te verduidelijken:

  Wegens de ongebreidelde immigratie na WOII, in gang gezet door de
  socialist Achille Van Acker, die massaal Zuid-Europese mijnwerkers
  importeerde om zijn “Kolenslag” te winnen. En inderdaad deze vreemde
  werkkrachten hebben bijgedragen aan onze latere welvaart. De
  socialistische partijen zijn nadien echter verdergegaan met het
  bevorderen van economische immigratie, zonder aan de migranten een
  menswaardige toekomst te kunnen bieden. Resultaat hiervan?

  Een rekensommetje. 10% van de Belgische bevolking leeft onder de
  armoedegrens. Bij allochtonen is dit echter 50%. Aangezien deze
  groep echter zo’n 10% van de bevolking uitmaakt, zou zonder hen
  de algemene armoede slechts 5% uitmaken. Conclusie: u hebt de armoede
  geïmporteerd.
  En inderdaad er zijn heel wat allochtonen die hier een toekomst
  opgebouwd hebben en bijdragen aan de maatschappelijke kost. Maar
  grosso modo kunnen we stellen dat ongeveer 500.000 migranten niet
  bijdragen aan de sociale zekerheid, maar er wel van genieten. En waarom
  zouden ze niet, als het hen op een plateau aangeboden wordt? Door
  wie, waarde socialisten? En wie betaalt dit in naam van de solidariteit?

  Maar in de organisatie- en gedragspsychologie bestaat een regel die
  zegt, dat wanneer aan een groep meer dan 10% nieuwe elementen
  toegevoegd worden, deze zich niet meer integreren en intern in de
  groep een tegengroep vormen die de strijd om de macht aangaat. Welnu,
  waarde socialisten, het ging u ook om de macht bij het bevorderen van
  ongebreidelde immigratie. En deze tactiek zal als een boomerang in
  uw eigen gelaat ontploffen. Nu reeds zijn er voldoende aanwijzingen
  dat migranten zich apart politiek organiseren.

  Ondertussen is de samenleving in ons land ontwricht geraakt, wat
  miljoenen kost aan bijstandsprogramma’s allerhande om onverzoenbare
  gemeenschappen aan elkaar te lijmen.

  Ook inzake energievoorziening moogt u zich op de borst kloppen. De
  zeggenschap over de energiebevoorrading werd tijdens de paarse
  regering Verhofstadt, waar socialisten deel van uitmaakten, aan de
  Fransen overgedragen. De Pax Electrica is sedertdien nooit
  gerespecteerd. België is met medewerking van de socialisten een
  wingewest van Frankrijk geworden, waardoor de energieprijzen bij ons
  hoger liggen dan in het buitenland en we voor de bevoorrading
  volledig afhankelijk zijn van de nucleaire productie in Frankrijk. Nu
  protesteren tegen de verlenging van de productie door kernenergie is
  hypocriet. Welke maatregelen hebt u tijdens de voorbije 25 jaar
  genomen om te voorzien in alternatieve energie?

  En tenslotte verwijt ik u de schepping van een algemene mentaliteit
  waardoor het individu geen verantwoordelijkheid meer moet opnemen
  voor zijn eigen lotsbestemming, maar dat alle problemen door de
  overheid, via gedwongen en ondoorzichtige solidariteitsinstellingen
  moeten opgelost worden. Het individu verdwijnt in de massa, die
  geleid wordt door een overheidsapparaat waar de socialisten de macht
  uitoefenen.

  Ziedaar, Mevrouw Onckelincks, hoe ik erover denk.
  Ik ben een Vlaams Nationalist, geen fascist en geen racist, de nazaat
  van immigranten, die tijdens WOII gedurende 2 jaar onderdak aan een
  verzetsstrijder verschafte.
  U hebt stevig op mijn tenen getrapt.

  Marcel Lengeler
  http://www.vlaamseactievesenioren.be/afdeling/asse/artikel.html?id=284

  • Dag Stradi, het heeft làng geduurd, maar toch is de naam tevoorschijn getreden van die “noble inconnu” die de verdediging voor Victor l’enmerdeur opnam op de blog van Charlier-met-den-houten-poot…
   Puike brief aan dat viswijf… high five (^_-)

 2. Dat is inderdaad Laurette van de P artite S candaleuse , zoals ik haar ken van de talrijke gepubliceerde foto’s in de media . Ik zie geen verschil , wat is de bedoeling ?

  • Vermits het vandaag haar feestdag is, wilden we haar even in het zonnetje zetten.

Reacties zijn gesloten.