Gedraglessen voor EU-parlementairen

Het Europees Parlement wil dat alle leden een verplichte cursus rond seksuele intimidatie gaan volgen. Wie weigert deel te nemen, zou gesanctioneerd kunnen worden, zo blijkt uit een resolutie die donderdag in het halfrond in Straatsburg is goedgekeurd.

Alle leden? Ook vrouwen? Zijn vrouwen per definitie het slachtoffer? Stel nu dat commissaresse Elisa Ferreira haar goedkeurend oog laat vallen op een stagiair van de Groenen? Of dat collega Adina Vălean af en toe de aaibaarheidsfactor van haar chauffeur niet kan weerstaan? Voor de goede orde: we geven slechts hypothetische voorbeelden. Even hypothetisch als de affaire tussen Vrhfstdt en protégée Vautmans, uitbundig beschreven met alle uitlopers door Kaaiman*.

Bovendien: als men ervan uitgaat dat vrouwen sowieso het slachtoffer zijn, dan is dat een vorm van mannelijk chauvinisme. Waarom zouden vrouwen niet hun mannetje kunnen staan… ook bij seksueel jachtgedrag?

Dus onze vraag: moeten vrouwelijke parlementairen en andere hoogwaardigheidsbekleders ook een basisopleiding “Een ‘neen’ heb je en een ‘ja’ kan je krijgen” volgen?

Volgens de resolutie schieten de huidige maatregelen van het Europees Parlement in de strijd tegen seksuele intimidatie in de instelling tekort. Zo is er al een cursus die leden op vrijwillige basis kunnen bijwonen, maar dat is volgens de resolutie onvoldoende gebleken. Slechts een kwart van de leden nam deel aan een van deze basisopleidingen, klaagt de Oostenrijkse sociaaldemocrate Evelyn Regner aan.

Bron: Europees Parlement wil leden naar verplichte cursus rond seksuele intimidatie sturen | Het Nieuwsblad

*het herlezen meer dan waard!