Franz Anton Rössler (alias Antonio Rosetti): fluitconcert in G major

František Antonín Rössler (ook: Antonín Rössler, Franz Anton Rössler en ook Rösler en Rößler) (Litoměřice (Leitmeritz), 1750Ludwigslust, 30 juni 1792) was een Boheems componist, kapelmeester en contrabassist. Hij gebruikte zelf naar de Italianiserende mode van de tijd ook de namen: Francesco Antonio Rosetti en Antonio Rosetti. Pas in moderne tijd werden zijn voornamen Franz Anton in Tsjechoslowakije in een Tsjechische vorm gegoten.

Afbeeldingsresultaat voor antonio rosettiIn het kerkboek van Leitmeritz is zijn geboorte niet gedocumenteerd. Daarom is zijn juiste naam onduidelijk (ook binnen Wikipedia worden verschillende varianten aangehouden). Hij gebruikte zelf zijn Italiaanse naam bij zijn huwelijk in het kerkboek van Wallerstein. Zijn basisopleiding kreeg hij op een Jezuïeten-college in Praag, waar hij ook muzieklessen ontving. In de jaren 1770 was hij in dienst bij de Russische graaf Alexej Fjodorovitsj Orlov, die bij het Oostenrijkse hof was gedetacheerd.

Vanaf de herfst van 1773 was hij lakei en musicus (contrabassist) in de hofkapel van Ludwig Kraft Ernst Fürst zu Oettingen-Wallerstein (1791-1870).

Op 28 januari 1777 huwde hij met Rosina Neher. Samen kregen zij drie meisjes, waarvan er twee zangeres werden.

Aan het einde van het jaar 1781 verhuisde Rössler naar Parijs, waar hij met zijn composities veel succes had. Zijn werken werden zowel in Parijs als in andere Europese steden gepubliceerd. Hij was in zijn tijd een van de bekendste componisten. In mei 1782 kwam hij naar Wallerstein terug. Nadat Joseph Rejcha, een oom en de leraar van Antonín Rejcha, als kapelmeester van de hofkapel in 1785 ontslag had genomen, werd Rössler zijn opvolger, alhoewel hij het orkest ook vroeger meerdere malen gedirigeerd had. Om financiële redenen nam hij 1789 de betrekking aan van kapelmeester aan het hof van de (Groot)hertog Frederik Frans I van Mecklenburg-Schwerin in Ludwigslust. (video onderaan) Rösslers inkomsten stegen daarna aanzienlijk.

Op 14 december 1791 werd in Praag tijdens de rouwplechtigheid voor Wolfgang Amadeus Mozart een Requiem van Rössler uitgevoerd, dat hij al in 1776 voor Marie Therese, de echtgenote Ludwig Kraft Ernst Graf von (sinds 1774 Fürst zu) Oettingen-Wallerstein, gecomponeerd had. (Wikipedia) Meer bij www.rosetti.de.