EU-parlementsvoorzitter heeft helder ogenblik

Het gaat niet goed met de EU. Het botert niet tussen de lidstaten. Er is te veel wedijver tussen oost en west, tussen noord en zuid. Het gehele EU-project heeft problemen. We moeten de afstanden die ons scheiden doen inkrimpen. Het heeft geen zin als de agenda van de lidstaten verschilt van deze van het EU-opperkommando.

M.a.w. de lidstaten moeten gewoon ja-knikken op alle EU-bevelen. Weg met de nationale verkiezingen, weg met de critici, weg met de vrijdenkers. Leve de EU-dictatuur!

… Laat ons bidden…