EU 1920

Kort na WOI werd een merkwaardig plan voorgesteld die het had moeten mogelijk maken dat Europa in de toekomst in vrede zou kunnen leven. Heel centraal Europa zou zoals een taart opgedeeld en tegelijkertijd onder een centraal commando in één staat verenigd worden. Het plan werd in een brochure “Het nieuwe Europa met een blijvende vrede” voorgesteld.

Zoals u kan zien op de kaart had het grootste gedeelte van het Europese vasteland in een eenheidsstaat gekneed moeten worden met in Wenen de centrale regering. Met landgrenzen, talen, bevolkingssamenstelling, geloof en andere bijkomstigheden werd geen rekening gehouden. Het nieuwe Europa zou in 24 kantons opgedeeld worden, met als stralend middelpunt: Wenen. Of en hoe de volkeren, de talen, de geloofsbelevenis zich zouden moeten overlappen of in elkaar passen… wie maalde erom? Het doel was immers een nieuwe identiteit te scheppen om de traditionele geschillen onder de mat te vegen en definitief te begraven.

Wenen zou niet meer Wenen heten maar wel Sankt Stephan – een verwijzing naar de Sankt Stephansdom. Enkele landen mochten blijkbaar niet meespelen of werden tegen elke logica in bijeen gevoegd. Ons landje vindt u terug onder de spie “kanton Bruxelles”. Men ging er blijkbaar vanuit dat in heel het land b Frans gesproken werd. Palestina zou tot het “Hebreeuwse Rijk” gedoopt worden. Iets dat eveneens een merkwaardige gelijkenis toont met de huidige toestand. De kolonies in andere werelddelen zou gemeenschappelijk bezit worden. Een gemeenschappelijke taal: Esperanto.

Dit en veel meer verneemt u in onderstaande video.

https://digital.library.cornell.edu/catalog/ss:19343441

https://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling/langvar/dutchbelgium