Einde van Cuba’s cordon in zicht

Tijdens de alg. vergadering van de VN stemden alléén de VSA en Israël voor de 29ste jaar op rij tegen de stopzetting van het economisch embargo van Cuba. Colombia, Brazilië en Oekraïne spaarden de geit en de kool, m.a.w. ze onthielden zich.

Bruno Rodríguez Parrilla, de Cubaanse min. v. buitenlandse zaken, noemde de blockage een “grootschalige, flagrante en onaanvaardbare inbreuk op de mensenrechten van het Cubaanse volk”. En voegde eraan toe dat het embargo gaat om “een economische oorlog van een extraterritoriale omvang tegen een klein land dat zwaar te lijden heeft onder de economische crisis al gevolg van de pandemie.” Ook vermeldde hij dat de sancties het voor zijn land moeilijker maakten om aan de medische uitrusting te geraken om zelf coronavaccins te produceren én om de voedselproductie te verzekeren. “Zoals het virus, verstikt en doodt het ons. Het moet ophouden!”

UN General Assembly calls for US to end Cuba embargo for 29th consecutive year