Een merkwaardig pak in een klein Fins museum

Het verbazingwekkende pak in de video dateert uit het begin van de 18e eeuw, misschien uit het jaar 1700. Hoe dan ook, dit duikpak is een van de oudste ter wereld. Het is gemaakt van koeienleer en is waterdicht gemaakt door de naden te bedekken met een mengsel van pek, teer en varkensvet.

Toen Jules Verne Vingt Mille Lieues sous les mers (20.000 mijlen onder zee) publiceerde in 1869-1870 was er veel interesse voor het verkennen van de zeebodem. Trouwens, het Franse woord “scaphandre” voor “duikpak” is samengesteld uit de Griekse woorden “skáphos” (σκάφος) dat betekent boot en “andrós” ( ἀνδρός), man.

Het pak wordt bewaard in het kleine museum van Raahe in Finland.