Duidelijke boodschap

Een moegetergde ambtenaar van het ‘Arbeitsamt’ zegt klaar en duidelijk aan een asielzoeker dat hij er de buik van vol heeft.  Kortom: ‘Staat het u hier niet aan, trap het dan af!’