Dragen, lenen, kweken, broeden…

Afbeeldingsresultaat voor broedmachine

Hoe moet je dit voorplantingsproces nu noemen? Is een vrouw die andervrouws bevruchte eicel uitbroedt een draag-, leen-, een kweek- of een broedvrouw? We weigeren het woord “moeder” eraan toe te voegen. Ergens wringt deze beschrijving.

Wij hebben het over een “draagmoeder”. In de Duitse taal wordt zij een “Leihmutter” genoemd, een leenmoeder. Noch “leen”, noch “moeder” zijn correct. Het gaat het om een betaalde broedopdracht.

In de video lijkt het fenomeen bijna op een wereldreis met een internationaal theatergezelschap van acteurs die elk hun een eigen rolletje vervullen.

Sinds de oubollige man-vrouw relatie niet meer de exclusiviteit van het huwelijk en de voorplanting kan opeisen, willen ook de moderne partnervariaties hun kinderwens vervuld zien. Zoals het man-man koppel van 47 in bijgaande video, dat bereid is daarvoor 50.000 euro te betalen. Niet voor een adoptiekind – je weet tenslotte niet wat je in huis haalt – maar wel met een geselecteerde eicel van een blanke vrouw uit Zuid-Afrika en het sperma van één der papa’s (… of misschien van een geklutst mengsel zodat geen der beide heren zich buiten spel geplaatst moet voelen?).

Twee weken duurde de speurtocht naar een geschikte donor-eicel. Aan welke criteria die moest voldoen, wordt niet medegedeeld. Dat de eicel echter door een blanke vrouw moest voorzien worden, was voor de toekomstige papa’s evident “om de discriminatie in het dagelijkse leven te vermijden”. De vrucht wordt uitgebroed door een Keniaanse baarmoeder. Of de dame in kwestie vooraf bewijs moest leveren van een breed bekken en voorspoedig lopende voormalige geboortes wordt niet vermeld.

De papa-in-wording is zich ervan bewust dat hij gebruik maakt van een twee-klassen-voorplantingssysteem dat een minder begoed iemand niet tot zijn mogelijkheden heeft. Over de gevolgen voor het kind – afkomst, ouderdom van de papa’s, genen – maakt hij zich blijkbaar geen zorgen. O tempora, o mores!