De R.K. kerk in de uitverkoop

Afbeeldingsresultaat voor golfbrekers paus franciscus bergoglioDe R.K. Kerk zoals wij ze gekend hebben – doop, meter, peter, eerste communie, plechtige communie, vormsel, katholiek onderwijs, huwelijks- en begrafenismis, christelijke feestdagen en heiligenviering zoals O.L.V. Lichtmis, Sinterklaas, Driekoningen, St. Antonius, Allerheiligen, Pasen, Kerstmis… het mag allemaal de schop op.  Wie zich hedentendage als overtuigd christen ‘out’, heeft een behoorlijke rugzak moed nodig.  Je wordt immers argwanend, spottend of op zijn minst meewarig bekeken.

Kerkleiders, priesters, bisschoppen, kardinalen, die hun volgelingen steunen, zijn witte raven geworden.  Het christelijke geloof is een smet op het multiculturele, interreligieuze, verdraagzame blazoen geworden.  Elke godsdienst is immers evenwaardig, toch?  Even vreedzaam, even geduldig, even begripvol, even open van geest.

Een linkse geest, zelfs als de wet hiervoor moet overtreden worden:

In de toekomst zullen er naar verluidt ‘oecumenische missen’ georganiseerd worden.  In Rome dan nog wel, waar het opperhoofd aller katholieken zijn beleid uitstippelt.  Er zou immers nood zijn aan meer gastvrijheid…  Nog meer…

De Christelijke basisgemeenschap van San Paolo te Rome (“Comunità Christiane di Base di San Paulo) (Nvdr: Sint Paulus buiten de Muren – video onderaan) zou groen licht hebben gekregen van Bergoglio (Paus Franciscus) om te gaan experimenteren met “oecumenische missen”.  Lees het uitgebreid artikel…

Moet meneer Bergoglio geëxcommuniceerd worden?