De oorsprong van de Antwerpse wildeman & wildevrouw

De wildeman en de wildevrouw die we ergens tijdens de vijftiende eeuw zien verschijnen op het stadswapen van Antwerpen, werden op dat moment beschouwd als de oorspronkelijke bewoners van het gebied dat later een stad zou worden. In zekere zin zijn ze dus vergelijkbaar met Adam en Eva en zeggen ze iets over de mens in zijn oorspronkelijke, mythische toestand.

Verneem meer…

Voor afbeelding, klik hier, wij mogen die niet plaatsen:

Het stadsarchief heeft als taak het college te adviseren zodat geen oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van het stadswapen, van het stadszegel en van de stadsvlag van Antwerpen.  Elk gebruik van de afbeelding van het stadswapen moet worden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.