De essentie

Foxy avatarDe essentie

Er wordt bijna dagelijks over geschreven, over de toestand in Europa, over de toestand in het Midden Oosten, over de Islam, de criminaliteit, de omgedraaide waarden en over de crisis.

Daarom is het goed de essentie niet uit het oog te verliezen en om de voornaamste punten te herhalen en te blijven herhalen met regelmaat. Dat is ook de manier waarop de hedendaagse jeugd gehersenspoeld wordt, door constante herhalingen tot ze het geloven. Daarom is het zo belangrijk om de waarheid te herhalen en te blijven herhalen en zo te proberen terug gezond verstand in al die jonge geesten te laten doordringen en hen uit hun verdoofde, gehypnotiseerde toestand als het ware, terug te brengen naar de werkelijkheid. Om ze te overtuigen dat ze belogen en bedrogen worden door een groepje machtswellustelingen, volgelingen van Nicolo Machiavelli, die hen gebruiken als middel voor hun doel, overheersen:

“Het doel heiligt de middelen. Geweld kan nodig zijn om de macht te stabiliseren en nieuwe wetgevende instituten te introduceren. Geweld kan gebruikt worden om politieke rivalen uit te schakelen, om een weerspannige bevolking te overtuigen en om de gemeenschap te zuiveren van andere mannen die door hun karaktersterkte in staat zijn om te leiden en die onvermijdelijk zullen proberen om de plaats van de leider in te nemen.” (Wikipedia)

Het is overduidelijk dat Europa een bange laffe houding heeft aangenomen tegenover het terrorisme en terroristische organisaties. De twee voornaamste oorzaken zijn angst en politiek correcte blindheid. Europese leiders en hun aanhangers zijn immens bang voor aanslagen met veel doden en gekwetsten in hun steden en durven de nodige maatregelen niet nemen. Ze blijven ook overtuigd dat men een terrorist kan ompraten om een brave burger te worden en zijn steentje bij te dragen aan de zo “verheven” multiculturele maatschappij. Ze beschouwen hen als mensen die vechten voor hun vrijheid en vergelijken hen met de mensen die hier twee wereldoorlogen hebben meegemaakt en voor de vrijheid van ons allen gevochten hebben en gestorven zijn.

Dan is er het feit dat de hedendaagse jongeren van kindsbeen af gehersenspoeld werden door het als socialisme vermomde communisme. Het communisme, zelf gebaseerd op een totalitair regime, is verantwoordelijk voor miljoenen doden en schijnt het goed te kunnen vinden met de als liefdadigheid vermomde organisaties, waarschijnlijk omdat ze dezelfde principes aanleunen. Ze denken bondgenoten te hebben gevonden en na de onderwerping van de hele wereld, wat ook zij nastreven, mee zullen genieten van de buit. Ze gaan er ook van uit dat hun doel alle middelen heiligt. Ze zijn er zich blijkbaar niet van bewust dat ze zelf ook een middel tot een doel zijn.

Onder het motto van “Geen oorlog meer in Europa” werden onafhankelijke landen in het verleden overtuigd om zich bij de Unie aan te sluiten. Er waren nog andere idealistische beloften die goedgelovigen moesten overtuigen zoals geen armoede meer, welvaart voor allen, Europa zonder grenzen enz. En er zijn de subsidies die verlieslatende sectoren van de economie kunstmatig overeind houden door enorme financiële steun. Hoe langer hoe meer rechten werden vervangen door plichten, opgelegd door een gecentraliseerd bestuur dat even ver van de bevolking verwijderd staat als de Chinese Keizers van weleer in de Verboden Stad.

Onder het motto van vrijheid werden allerlei beschermende maatregelen en vrijheden afgeschaft met het omgekeerde als resultaat. Niet verkozen leiders werden benoemd en maatregelen werden opgelegd zonder enige inspraak van de bevolking. Dit ruikt sterk naar dictatuur.

De Mensenrechten werden uitgewerkt en uitgebreid tot ze nu praktisch een karikatuur van zichzelf zijn. In Engeland heeft een veroordeelde zware misdadiger in de gevangenis toch nog het recht om bij verkiezingen te mogen stemmen. Mensenrechten worden misbruikt op flagrante wijze. De Rechtspraak is totaal ontspoord. Straffen voor misdadigers lijken te worden uitgesproken en opgelegd al naargelang de etnische afkomst van de misdadiger en niet in verhouding tot de ernst van hun daad. Dat hardop zeggen kan een veroordeling van racisme opleveren. Zo ook kunnen kleine overtredingen zwaar gestraft worden en zware misdaden bijzonder licht. Daarbij komt nog het feit van de procedure fouten die vooral gemaakt worden in verband met zware misdadigers waardoor deze sito presto op vrije voeten worden gesteld. Dit laat veronderstellen dat 1) ofwel de wetgeving een kluwen van ondoorzichtigheid is, ofwel 2) dat de betrokken magistraten hun werk niet goed doen of niet grondig genoeg kennen, ofwel 3) dat het een kwestie van steekpenningen is.

Alles lijkt er op gericht om de Westerse maatschappij totaal te ontwrichten en ineen te laten storten. Een psychisch verzwakte maatschappij valt gemakkelijk te onderwerpen, de meesten hebben dan de moed al verloren om nog terug te vechten want, zo zeggen ze, het haalt toch niets uit.

Er werd al veel over geschreven en er zal nog veel over geschreven worden, zolang het nog toegelaten is. Daarom is het belangrijk om niet op te geven met alles aan de kaak te stellen in de hoop dat er nog genoeg gezond verstand is onder de mensheid, voor ook dat iets uit het verleden zal zijn. Daarom is het belangrijk om de jeugd de waarheid te zeggen, te tonen en te overtuigen. De jeugd is de toekomst en niemand zal gelukkig zijn (ik in alle geval niet) als zijn of haar kinderen en kleinkinderen als wegwerp gebruiksvoorwerpen behandeld zullen worden, die geen individuele gedachten mogen hebben en als marionetten moeten gehoorzamen en doen wat een gevaarlijke gek aan de top beveelt. Daarom is het belangrijk om de essentie niet uit het oog te verliezen en de jeugd te blijven wijzen op de juiste toedracht der dingen. Het is een gargantueske opdracht maar we mogen niet opgeven.

 Foxy

1 gedachte op “De essentie

  1. Een 10-op-10, een nieuwe griffel, èn een “bank vooruit” voor onze lieve vriendin Foxy, plus, als extra-bonus, een kus van Fikken.—> alhoewel dàt ook niet meer iets is om verlangend naar uit te kijken. {:0D
    (ééntje van de juffrouw was ènkel voor de jongentjes, en dan nog wel op het voorhoofd… aldus hadden zij de kans om in de juf’s décolleté te loeren). (^_-)

Reacties zijn gesloten.