Dat is islamisme manneke Anciaux

art-and-hate

Het is erg dat velen niet weten wat islamisering is. Het linkse negationisme is de grote tragedie van het islamprobleem. In Europa, waar mensen die op zich niet van slechte wil zijn, worden door de politiek correcte media niet alleen allerlei zaken wijsgemaakt , maar vooral cruciale informatie achtergehouden.

Zo klinkt telkens de vraag, op welke voorbeelden dit toch betrekking moet hebben. Wel, een kleine greep uit de actualiteit van de laatste jaren en heden, in Europa en elders die door de gesubsidieerde partijdige  pers gebracht worden als fait-divers, samengebracht, een strategie inhouden om de niet islamitische landen te destabiliseren. De hier geciteerde voorbeelden kunnen in het oneindige aangevuld worden. Hier gaan we dan;

Islamieten hebben de uitgever van een roman over een profeet met de dood bedreigd. De Londense politie voorkwam een aanslag met een bombrief. Uitgever Martin Rynja kreeg bescherming van de politie nadat de islamieten benzine in zijn brievenbus hadden gegooid en die probeerden aan te steken. Zij wilden verhinderen dat het boek ‘Het juweel van Medina’ wordt uitgegeven.

De secretaris-generaal van de Noorse islamitische Raad is het niet eens met de christelijke jaartelling. Deze zou mensen met een andere godsdienst voor het hoofd kunnen stoten.

De termen “voor Christus” en “na Christus” worden in Noorwegen dan ook uit de schoolboeken geschrapt. In ‘We in the world’ bedoeld voor de lagere school, staat in het vervolg “voor ons tijdperk” en “na het begin van ons tijdperk”.

Simon Davey de trainer van de voetbalclub Barnsley loopt het risico dat er een terdoodveroordeling over hem wordt uitgesproken. Hij had de Franse stervoetballer Mounir El Haimour niet opgesteld omdat hij vindt dat de speler door te vasten niet 100% fit kan zijn. Boze fans waarschuwden de trainer dat het gevaarlijk is om culturele imperialisten te beledigen.

De Londense gevangenis Belmarsh heeft speciaal voor de islamieten warmhoudboxen aangeschaft waar zij hun eten in kunnen bewaren tot na zonsondergang. Eén van de gevangenen is de beruchte Abu Hamza, die zeven jaar kreeg voor het oproepen tot rassenhaat. De directie van de gevangenis vindt dat misdadigers niet in hun islamitische overtuiging moeten worden beperkt. Al eerder bood Belmarsh de gevangen excuses aan voor varkensvlees dat zij opgediend kregen.

De Scottish Islamic Foundation (SCIF) ontving dit jaar £400,000 (bijna 500.000 euro) van de regering der Schotse Nationalistische Partij (SNP). Humza Yousaf van de SCIF verzet zich tevens tegen iedere kritische analyse van het islam. Verder kwam onlangs het SNP-parlementlid Jahangir Hanif in opspraak vanwege een foto waarop hij schietend te zien is in een Pakistaans militair kamp. Het geweer in kwestie wordt vooral gebruikt door de militaire tak van het islam.

Volgens het Franstalige tijdschrift Le Vif/L’Express heeft het islam op veel Brusselse scholen grote invloed. Daar kan men vaak alleen vlees eten van onverdoofd geslachte dieren, en mogen meisjes zwemmen en gymnastiek overslaan. Op een aantal scholen is een islamitische ruimte ingericht en kunnen leerlingen slecht leren als zij niet mogen eten. De leerkrachten hebben er grote moeite mee en moeten hun lesprogramma aanpassen om de imperialistische leerlingen niet op de tenen te trappen.

Naast een tiental informele ‘rechtbanken’ die er al in Engeland zijn, heeft de Universiteit van Nuneaton nu een officiële islamitische rechtbank die volgens de wet Alternatieve Dispute Resolution (ADR) gerechtigd is uitspraken te doen. Faisal Aqtab Siddiqi het hoofd van het imperialistisch college, zegt dat de invoering van de rechtbank een verrijking is voor het Britse rechtssysteem.

De ouders van Ruben Niggebrugge (18) uit Leiden waren verbijsterd na de vrijlating van de 16-jarige messentrekker A.Z. nadat die hun zoon bijna dood had gestoken. De rechter-commissaris liet hem vrij, want de jongen moet naar school vanwege de leerplicht. Verder mag er niet over gepraat worden, anders worden kinderen bang om met hem in de klas te zitten.

In Pakistan is een zeventienjarig meisje in opdracht van haar ouders vermoord. Eerder werd ze al verplicht op haar negende te trouwen met een 45-jarige man. De 17-jarige Saira Nusrat Bibi was naar de rechtbank gestapt om haar huwelijk nietig te laten verklaren. Bij het verlaten van de rechtbank werd zij doodgeschoten, volgens de politie door mannen ingehuurd via haar ouders.

Een dakloze Brusselaar kwam te vroeg op de afspraak bij de dokter en omdat hij toch moest wachten besloot hij een biertje te drinken. Daarvoor heeft hij een afranseling van twee islamieten bijna niet overleefd. De man dronk in het openbaar bier waarop hij door de jonge imperialisten werd geslagen met een spijkerstaaf.

De islamitische theoloog Abderrahman Al-Maghraoui heeft gezegd dat huwelijken met meisjes van 9 jaar gelegitimeerd zijn. Hij baseert zijn stelling op overleveringen over het doen en laten van een profeet. Deze was met ene Aïcha getrouwd toen die 7 jaar was en hij heeft het huwelijk geconsumeerd op haar negende. Deze profeet is het rolmodel voor alle cultureel imperialisten.

De Amerikaanse terreurwaakhond The Jamestown Foundation, waarschuwt voor een internetforum waarop het vergiftigen van de watervoorzieningen in Denemarken tot in details wordt besproken. De website is een belangrijke ontmoetingsplaats voor aanhangers van de islam.

Wie enige tijd terug een jaarabonnement nam op het feministische tijdschrift Opzij, kreeg als welkomstgeschenk een luxe cassette met een cultureel imperialistisch handboek. Het boegbeeld van de vrouwenemancipatie gaat de Nederlandse vrouw erop attenderen, hoe zij door de islam onderdrukt gaat worden.

Paul Mc Cartney was van plan om een concert te geven in Tel Aviv ter ere van het 60-jarige bestaan van de staat Israël. De haatprediker Omar Bakri vond daarom dat Paul McCartey een vijand is van alle cultureel imperialisten. Mocht het concert toch doorgaan dan zouden er zo nodig commando’s klaar staan om de zanger te vermoorden. Paul Mc Cartney liet het concert toch gewoon doorgaan omdat hij veel vrienden heeft die Israël wel steunen.

Harry van Bommel (SP-NL) wil invoering van een islamitische hypotheek en van bidruimtes op het werk, zo zegt hij op de website van Al-Yaqeen. Werkgevers moeten een aparte ruimte beschikbaar stellen voor cultuurimperialisten, die zich niet in een verdomhoekje moeten laten drukken, aldus Van Bommel.

Mickey Mouse moet dood. Muhammad Munajid in Saoedi-Arabië vindt dat cartoonafbeeldingen van muizen moeten worden vernietigd alsook dat alle muizen zelf gedood moeten worden. Volgens de imperialistische wet is de muis een walgelijk en bedorven dier en alles wat het dier aanraakt wordt onrein.

Om tegemoet te komen aan de islam waren de WC’s op de Olympische Spelen van 2012 in het Olympische Park te Londen zodanig gebouwd dat men niet met het gezicht naar het Midden-Oosten hoeft te zitten, uit respect voor de richting van cultureel imperialisten. In de gevangenissen zijn ook werken aan de gang voor dit schijtceremonie.

In Frankrijk is een heftige discussie losgebrand over de controversiële bestseller La France, Orange mécanique van journalist Laurent Obertone (28). In het boek stelt Obertone het barbariseringsproces in Frankrijk aan de kaak: elk etmaal vinden 13.000 diefstallen, 2000 geweldplegingen en 200 verkrachtingen plaats.
Eerst werd Obertone er door collega’s van beschuldigd de feiten vervalst of tenminste gemanipuleerd te hebben. Inmiddels blijken zijn cijfers correct te zijn. Obertone heeft  diverse bedreigingen gekregen. Ook wordt hij van racisme beschuldigd.

In het rapport ‘Geweld tegen vrouwen binnen de islam’ (PVV, 8 maart 2013) worden de aantallen gevallen eerwraak in Nederland genoemd. In de jaren 2010, 2011 en 2012 vonden er gemiddeld 500 eer gerelateerde zaken per jaar plaats. In 2010 en 2012 waren er elf eer gerelateerde zaken met dodelijke afloop.
In de jaren 2007, 2008 en 2009 vonden gemiddeld 490 eer gerelateerde zaken plaats, waarvan in 2009 13 met dodelijke afloop. Van de bedreigde vrouwen heeft tussen de 77% en 100% tenminste een ouder die uit een islamitisch land afkomstig is. De meest voorkomende groepen zijn Turken, Marokkanen en Afghanen.

De Centrum Moskee in Deventer mag voortaan elke dag tussen 12 en 14 uur maximaal 3 minuten een gebedsoproep laten horen. Tot nog toe gebeurde dat alleen op vrijdag, maar de moskeebezoekers wilden elke dag een gebedsoproep. De buurtbewoners zijn in alle staten.

Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen zit de Lijst Islam (Parti Islam) in de Brusselse raad met twee raadsleden (in Anderlecht en Molenbeek). De website van Lijst Islam werkt samen met de website ‘Vrij Historisch Onderzoek’’ van Holocaustontkenner Siegfried Verbeke.
De site van Lijst Islam biedt gratis het boek Invention du People Juif aan. Downloads kunnen plaatsvinden via ‘vrij Historisch Onderzoek’. Deze site wordt gehost vanuit de VS om uit handen van het gerecht te blijven.
Eerder al werd duidelijk dat Lijst Islam banden heeft met het Iraanse regiem http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/4871 . Ook pleitte de partij voor hoofddoeken bij politie en ambtenaren http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/4795 . De partij is tevens voor invoering van de sharia in België.

De Britse Anjem Choudary roept volgelingen in een klein zaaltje op hun werkloosheidsuitkering te gebruiken voor jihad: ‘Er zijn mensen die van 9 tot 5 werken en dat doen ze wel 40 jaar van hun leven, dat is moderne slavernij, en dat levert niets op, ze verliezen alles, hun pensioen, hun huis en kunnen zelfmoord plegen, wat is dat voor leven? Dat is het leven van een kaffir (ongelovige), beroemde moslimstrijders werkten maar een of twee dagen per jaar en hadden zo de tijd om jihad te voeren. Dan kun je zeggen: die werken niet. Maar het is normaal dat jullie geld van de kuffar nemen’.
‘Er mag geen duivel zijn, we moeten allemaal Allah gehoorzamen, alles van democratie, secularisme, het parlement, vrijheid, alle parlementsleden en de president, alle ideeën van de kuffar, zijn slecht. We moeten dat met ons hele hart verwerpen. We moeten daarvoor haat in ons hart hebben, Cameron en Obama, we haten ze, sta tegen hen op’.
Choudary ontvangt jaarlijks verschillende uitkeringen ter waarde van 32.500 pond. Het gemiddelde inkomen van een werkende Brit is 26.500 pond.

Op een Weense basisschool in het 23e district krijgen leerkrachten het advies om in geschiedenislessen niet te vertellen over de aanvallen door Turkse legers op Wenen in 1529 en 1683.
De school vreest voor conflicten met de gezinnen waaruit veel van de leerlingen afkomstig zijn. In het 23e district wonen veel immigrantengezinnen.

De uitspraak van CAIR (Council on American-Islamic Relations) co-oprichter in de VSA Omar Ahmad:
Islam isn’t in America to be equal to any other faith, but to become dominant. The Qur’an should be the highest authority in America.

Beperkingen van onze vrijheid van meningsuiting op het gebied van, foto’s, toneelgezelschappen, film, musea, cartoons, schrijvers, journalisten, cabaretiers, columnisten, pers, kunstenaars, publicisten, cartoonisten, lezingen op universiteiten, enz,enz,enz. En beveiligde en vermoorde personen niet te vergeten.

Deze beperkingen gaan de hele Europese bevolking  aan, allochtoon en autochtoon.

Het geweld en de bedreigingen zijn overal voelbaar. Als je een politieke vertegenwoordiger van het volk bent, Anciaux heet en niet ziet dat er iets behoorlijk  mis is met dat “geloof” verdien je niet beter gestraft te worden als kaffir, dat laatste zal hem er misschien toe aanzetten dit aspect op te zoeken in het haatboek van de moslims, de straffen worden er ook duidelijk in beschreven.

De linkse georkestreerde tolerantie en ontkenning leiden tot afbouw van onze verworven vrijheden, vrijheid van meningsuiting en ondermijning van onze democratie en rechtsstaat.

tjien tiien, ‘t manneke gaat nog antwoorden ook, maar nooit ten gronde, zo kennen we dat soort nestbevuiler http://willylaes.be/bert-anciaux-en-islamofobie-een-bedreiging-voor-het-vrije-woord/#more-511

 

4 gedachten over “Dat is islamisme manneke Anciaux

  1. De islamideologie is geen religie, ze is ook geen cultus. In haar meest uitgesproken vorm is zij een compleet 100% leefsysteem. De islam heeft religieuze, juridische, politieke, economische, sociale en militaire componenten. De religieuze component staat boven alle andere componenten. De islamisering begint wanneer er in een land genoeg moslims zijn die hun religieuze privileges opeisen. Wanneer politiek correcte, tolerante en cultureel diverse samenlevingen het erover eens zijn toe te geven aan islamitische eisen naar religieuze privileges, sluipen er ook nog enkele andere componenten mee naar binnen. Zie verder: http://ejbron.wordpress.com/2013/04/20/slavernij-terrorisme-en-islam-historische-wortels-en-huidige-bedreiging/

  2. Dat is , niet meer , of minder , de uitspraak van een doodvonnis van onze westerse cultuur .Collaborateurs zijn er altijd geweest , in het verleden het heden en de toekomst. Maar tegenover die zwakkelingen die veeleer uit angst of eigenbelang de gemakkelijkste en veiligste weg kiezen staat het verzet ! Moedige personen die niet alleen aan zichzelf denken , het gevaar inschatten en zich geen barbaarse wetten laten voorschrijven door achterlijke idioten zijn er ook altijd geweest en zullen er altijd zijn. In deze prille start naar een onvermijdelijk toekomstig drama , kunt ge “Golfbrekers” als verzet gerust bijrekenen. Personen , zoals Wilders , Dewinter en zovele anderen , partijen , stromingen ,sluikpersen in wording verdienen ons respect. Zelfs onze nieuwe Paus die een moedige daad stelde door een achthonderd mensen te promoveren tot heiligen. Zij werden een heel tijdje geleden als beesten afgemaakt omdat ze weigerden zich tot de Islam te bekeren . Ik hoop alleen maar dat de Paus geen voorbeeld stelde om ons in de toekomst op een vlugge manier heilig te laten verklaren . In ieder geval zullen de struikelbaarden zich gekwetst voelen door de Paus , die volgens mij rijp genoeg is voor het uitspreken van een fatmans. In ieder geval , ik ben niet van plan om ooit met mijn kont in de lucht Allah terwille te zijn en het is mijn overtuiging dat ik niet de enige ben!

  3. Pingback: Dat is islamisering manneke Anciaux | E.J. Bron

Reacties zijn gesloten.