In plaats van bescherming krijg je kanker

Beautiful Nature and amazing world23Als je persoonlijk geconfronteerd wordt met DE ziekte van de huidige derde leeftijd-generatie dan zit je met vragen, dan hoor je ook vrienden verklaren dat ze bang zijn de dokter te bezoeken als ze een ongemakske hebben, bang om het verdict te krijgen van kanker.Dokter internet geeft veel antwoorden, je gaat op zoek naar de zoveelste opinie, veel antwoorden komen veel te laat, en weeral valt het op dat door het achterhouden van informatie door de politiek  wel kan gezegd worden dat de vroegere onverantwoorde  politieke doofpotstrategieën nu zijn gevolgen heeft.

Daarom ook dat wij van Golfbrekers zo razend zijn op leeghoofdige politiekers, genre manneke Anciaux, die wetteksten ondertekenen zonder de inhoud en consequenties te kennen die ook invloed zullen hebben op de volgende generaties.

Zo kwam ik bij het surfen bovenstaande  titel tegen over vaccinaties. Deze tekst verklaard niet waarom de ene wel kanker krijgt en de andere niet en is dus zuiver informatief.  Polio is nog altijd een verplichte vaccinatie.

Naast allerlei giftige stoffen die voorkomen in vaccinaties, zijn er ook periodes geweest dat er talloze gevaarlijke virussen in voorkwamen. Zo zijn miljoenen mensen besmet geraakt met een kankerverwekkend virus dat werd toegevoegd aan het poliovaccin.In onderstaand interview onthult Dr. Maurice Hilleman een aantal schokkende feiten. Het gesprek met hem is uiteraard nooit gepubliceerd via enige mainstream media outlet. Hij geeft ondermeer toe dat de poliovaccins in de periode 1953 tot 1963 van het farmaceutische bedrijf Merck met opzet zijn besmet met SV40, een kankerverwekkend virus afkomstig van apen.Jarenlang hebben onderzoekers beweerd dat mensen als gevolg van deze geïnfecteerde vaccins ziek werden met als resultaat de ontwikkeling van tumoren. Deze besmetting van poliovaccins is veel langer doorgegaan dan men in eerste instantie dacht. Zelf in 1999 werd het nog geconstateerd bij kinderen die na 1982 waren geboren.

In het medisch tijdschrift The Lancet werd in 2002 een overtuigend artikel gepubliceerd met bewijs dat door SV40 besmette poliovaccins verantwoordelijk waren voor meer dan de helft van alle 55.000 Non-Hodgkinlymfoom gevallen.

In het begin snapte niemand hoe het SV40 virus werd overgedragen op mensen. In onderstaande schokkende video vertelt Dr. Maurice Hilleman dat S40 met opzet aan het vaccin werd toegevoegd.

http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4809:in-plaats-van-bescherming-krijg-je-kanker&catid=17:gezondheid&Itemid=30