Coronabestrijding zonder weerga

In navolging van China bouwt Rusland een speciaal ziekenhuis voor coronapatiënten:

China: handen wassen na de verzorging van coronapatiënten doe je zo:

China: agenten met warmtemeters op hun “smart”helmen om mensen met koorts op te sporen:

En 20 seconden-desinfecterende tunnels:

China: bussen ontsmetten met U.V.:

China: een jongetje verwelkomt zijn mama die een maand lang het coronavirus bestreed:

Italianen spelen de Chinese nationale hymne als dank voor de hulp bij de bestrijding van het coronavirus:

China biedt hulp aan Irak,

… het Irak dat initieel hulp leverde aan China:

… aan Japan:

… aan Libanon: