“Con”fusionair confederalisme = glijdende schaal

Of met alle mogelijke en onmogelijke truken van de foor “pappen en nat houden”

Het federalisme is tot stand gekomen op Waalse voorwaarden. Als het “confederalisme” er komt, zal het eveneens zijn op Waalse voorwaarden. Een “confederale staat” is overigens een contradictio in terminis, aangezien een confederatie berust op een verdrag tussen soevereine staten en een staat bijgevolg nooit door wijziging van zijn grondwet een confederatie kan worden.

Onafhankelijkheid gaat dus noodzakelijkerwijs vooraf aan de eventuele vorming, bij verdrag, van een confederatie tussen onafhankelijke staten. Het is geen tussenstation op weg naar onafhankelijkheid.

Kortom, het in het vooruitzicht stellen van een “confederaal België” is de Vlaamse kiezer foppen. Of, in de termen van het artikel van het Strafwetboek over oplichting: het aanwenden van listige kunstgrepen om te doen geloven aan het bestaan van “valse ondernemingen” of om “enige andere hersenschimmige gebeurtenis” te doen verwachten.